Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja PTL i RDLP Nowe wyzwania w polskim leśnictwie

28 czerwca w siedzibie RDLP w Radomiu odbyła się konferencja „Nowe wyzwania w polskim leśnictwie” organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu oraz Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego z terenu biura i nadleśnictw RDLP w Radomiu, z organizacji i instytucji takich jak Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Zespół Ochrony Lasu w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Radomiu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, emerytowani leśnicy i pozostali członkowie PTL.

Uczestników powitali Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu oraz Piotr Kacprzak, przewodniczący Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału PTL. W swoich wystąpieniach Marek Szary podkreślił znaczenie zagadnień związanych z odbiorem społecznym gospodarki leśnej, a Piotr Kacprzak zwrócił uwagę, że nowe regulacje w leśnictwie są kolejnym, znaczącym krokiem w kierunku sprostania nowym wyzwaniom współczesnego leśnictwa.

Następnie Piotr Kacprzak wygłosił referat „Nowe wyzwania w hodowli lasu” dotyczący prac związanych z nowelizacją Zasad Hodowli Lasu, którym przewodniczy.

Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu w swoim wystąpieniu omówił temat „Lasy o szczególnym znaczeniu społecznym na przykładzie Nadleśnictw Kielce, Daleszyce oraz Zagnańsk” związany z wykonywanym opracowaniem turystycznym dla tych nadleśnictw, zleconym BULiGL przez Lasy Państwowe.

W dalszej części spotkania odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Wręczono także odznaki honorowe przyznane przez 121 Zjazd PTL. Złote odznaki otrzymali: Tadeusz Misiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule i Mieczysław Kurowski z Wydziału Spraw Terenowych w Radomiu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Gratulujemy odznaczonym!