Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs plastyczny Cztery żywioły w lasach

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Cztery żywioły w lasach”.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach realizacji projektu pt. “Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konkurs ma na celu:

  • zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką ekologii lasu,
  • skierowanie uwagi najmłodszych na zagrożenia związane z występowaniem niszczycielskich sił natury w lesie,
  • spopularyzowanie wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach leśnych,
  • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 11 czerwca br.

Łączna pula nagród wynosi 6.000,00 zł – będą to sztalugi z podobraziami, farby i pędzle malarskie.

Pokłosiem konkursu będzie wystawa prac w siedzibie IBL oraz kalendarz na 2022 r., złożony z 12 najciekawszych (wybranych przez jury) prac. Kalendarz zostanie wydrukowany w nakładzie 1000 egzemplarzy i nieodpłatnie przesłany wszystkim uczestnikom konkursu (do wyczerpania nakładu).

W załączeniu znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Informacje są dostępne również na witrynie projektu, w zakładce KONKURSY, pod adresem: https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-plastyczny-kleski-ekologiczne-w-lasach/