Asset Publisher Asset Publisher

Leśna Szlachetna Paczka

Po raz trzeci pracownicy RDLP w Radomiu dołączyli do tysięcy osób, które w tym roku wsparły 16. edycję Szlachetnej Paczki. Najbardziej potrzebujące rodziny zostały obdarowane przez darczyńców i poczuły, że ich los nie jest innym obojętny.

W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, udało się dotrzeć z pomocą do 19 tys. rodzin, w tym do wielu z regionu radomskiego. Jedną z rodzin wsparli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wraz z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu, Zakładem Obsługi  Leśnictwa Tagart i przedsiębiorcą współpracującym z RDLP Jerzym Michalskim przygotowali paczkę dla 3-osobowej rodziny mieszkającej w Radomiu, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.  W paczce oprócz żywności i środków czystości był też odkurzacz, rower,  oraz nowe drzwi do domu i prezenty – niespodzianki.

W sobotę wraz z wolontariuszką i paczką oraz żywą choinką przygotowaną przez Nadleśnictwo Radom i leśnymi kalendarzami udaliśmy się do rodziny. Przekazaniu prezentów towarzyszyła radość i wzruszenie obydwu stron. Oprócz niecodziennego doświadczenia otrzymaliśmy świąteczne kartki z podziękowaniami, własnoręcznie wykonane przez rodzinę.

Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w tę szlachetną akcję i pomogliśmy uwierzyć osobom w trudnej sytuacji, że wszystko jest możliwe!

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, którego ideą jest mądre pomaganie, a przy tym budowanie wspólnoty opartej na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji.