Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy dbają o miejsca pamięci

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się ponad 460 obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne. Są to cmentarze, mogiły, pomniki, krzyże i inne obiekty. Związane są one z okresem powstania styczniowego, I i II wojen światowych, okresem powojennym, upamiętniają postacie zasłużone, a także inne miejsca historyczne.

Leśnicy pielęgnują takie miejsca i dbają o zachowanie związanych z nimi wydarzeń w pamięci społecznej. Znaczna część pomników i tablic pamiątkowych powstawała i nadal powstaje przy znacznym zaangażowaniu Lasów Państwowych.

W dowód uznania za te działania w 2006 roku Rada Pamięci i Męczeństwa przyznała RDLP w Radomiu złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał RDLP w Radomiu medal Pro Patria. Leśnicy zostali wyróżnieni „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” oraz coroczną współorganizację uroczystości na Wykusie, wspieranie środowisk kombatanckich, a także popularyzowanie wiedzy o polskim państwie podziemnym.

W 2020 roku Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przyznał RDLP w Radomiu tytuł i nagrodę Świadek Historii. Zasługi i osiągnięcia, dla których zostały one przyznane to łączenie dbałości o przyrodę z kultywowaniem dziedzictwa historycznego. Dostrzeżona została organizacja i współorganizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne m.in. na Wykusie w Górach Świętokrzyskich i w Michniowie. O przyznaniu nagrody zdecydowały też projekty edukacyjne realizowane przez RDLP w Radomiu takie jak m.in. „Las historii. Czy wiesz, że?”. Znaczenie miały też inicjatywy realizowane wspólnie z organizacjami patriotycznymi takie jak utworzenie w byłej osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy-Szarego i Izby Leśnej.

Do poznawania historii i lasów regionu przydatna jest też utworzona przez leśników strona internetowa Las historii. Czy wiesz, że?, dostępna również w aplikacji mobilnej. Projekt „Las historii. Czy wiesz, że?” poświęcony został miejscom pamięci narodowej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zawarto tu także informacje o obiektach i trasach turystycznych oraz edukacyjnych, a także przyrodniczych i kulturowych. Można ją pobrać ze strony internetowej http://rdlpradom.treespot.pl.

W siedzibie RDLP w Radomiu, wpisanej do rejestru zabytków, funkcjonuje sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego.