Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy i samorządowcy w Jedlni-Letnisku

Współpraca Lasów Państwowych z samorządami w teorii i praktyce była tematem konferencji, która miała miejsce 14 i 15 kwietnia w Jedlni-Letnisku. Drugiego dnia radomscy leśnicy opowiedzieli o współpracy z lokalnymi samorządami, a także pokazali Królewskie Źródła w Puszczy Kozienickiej.

Konferencja została zorganizowana przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Uczestnikami byli samorządowcy oraz leśnicy z całego kraju. Tematem pierwszego dnia były doświadczenia współpracy na polu inwestycji, rozwoju turystyki i edukacji leśnej. Omówione zostały podstawy prawne współpracy, uwarunkowania inwestycji wspólnych, a także przykłady przedsięwzięć. O swoich doświadczeniach opowiadali realizujący wspólne projekty samorządowcy i leśnicy. Obecni byli także samorządowcy z regionu radomskiej dyrekcji.

Podczas drugiego dnia wprowadzeniem do części terenowej były wystąpienia przedstawicieli LP i samorządów z terenu RDLP w Radomiu. Wstępem do prezentacji RDLP był pokaz jubileuszowego filmu „135-lat RDLP w Radomiu". Następnie Tomasz Sot – dyrektor RDLP w Radomiu zaprezentował ogólne uwarunkowania i doświadczenia współpracy z samorządami na terenie RDLP. O współpracy z WFOŚiGW w Kielcach oraz samorządami nad koncepcją zagospodarowania turystycznego na terenie woj. świętokrzyskiego opowiedzieli Maria Sitek z WFOŚiGW w Kielcach i Robert Płaski – nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce. Grzegorz Ożóg – naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji przedstawił wyniki prac zespołu zadaniowego ds. współpracy z WFOŚiGW w Kielcach, który opracował koncepcję wykorzystania potencjału przyrodniczego w rozwoju woj. świętokrzyskiego w realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Podczas części terenowej konferencji Jan Komorowicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice wraz z pracownikami zaprezentowali uczestnikom spotkania ścieżkę dydaktyczną „Królewskie Źródła", drogę „Gościniec Królewski", miejsce postoju pojazdów oraz szkółkę leśną „Przejazd". O współpracy z LP opowiedzieli także Janusz Stąpór - Starosta Kozienicki oraz Romuald Zawodnik - Burmistrz Miasta Pionki.

Ze względu na działanie samorządów i jednostek Lasów Państwowych na tym samym obszarze oraz częstą zbieżność celów samorządy są kluczowym partnerem dla LP w realizacji projektów unijnych. Dodatkowo infrastruktura turystyczna może być narzędziem ochrony przyrody. Wspólne działania mogą pozwolić na osiągnięcie większego efektu niż osobne działania stron.

Więcej informacji o konferencji: http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/lesnicy-z-samorzadowcami