Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na jubileuszu 100-lecia w Borowinie

6 sierpnia w uroczystość Przemienienia Pańskiego leśnicy wzięli udział w uroczystościach religijno-patriotycznych z okazji upamiętnienia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości odbyły się na placu przy XVII-wiecznej kaplicy pod wezwaniem Krzyża św. w Borowinie. Zorganizowała je Akcja Katolicka w Klwowie, wraz z chórem parafialnym i we współpracy z Lasami Państwowymi. Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwali: ks. proboszcz Stanisław Pudzianowski i poseł na Sejm RP Dariusz Bąk. W uroczystości udział wziął Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, leśnicy i poczty sztandarowe z Grójca, Radomia, Dobieszyna, Przysuchy i Zwolenia oraz przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i organizacji, a także kombatanci.

W trakcie wydarzenia uczestnicy oglądali plenerową wystawę historyczną: „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycję przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował Bogusław Bek z radomskiej delegatury IPN. Leśnicy z nadleśnictw Dobieszyn i Radom również przygotowali stoisko wystawowe.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ks. Radosława Kacprzaka dzieci i młodzież oraz chór parafialny przedstawili program słowno-muzyczny nawiązujący do rocznicy 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie uroczystości delegacja leśników złożyła kwiaty przy krzyżu poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej, znajdującym się na placu przy kaplicy.

Na zakończenie ks. Pudzianowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości oraz występującym w programie słowno-muzycznym oraz zaprosił na poczęstunek, który przygotowali leśnicy i gospodynie z Akcji Katolickiej i chóru z parafii.