Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na Święcie Wojska Polskiego

15 sierpnia leśnicy wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny.

Mszy świętej, która miała miejsce na placu przed kościołem garnizonowym w Radomiu przewodniczył ks. prałat Edward Poniewierski, kanclerz radomskiej kurii diecezjalnej. Po Eucharystii wręczono odznaczenia honorowe dla kombatantów misji pokojowych ONZ i weteranów działań poza granicami kraju. Następnie został odczytany apel pamięci i zaprezentowano salwę honorową, któremu towarzyszyła wojskowa kampania honorowa i delegacja pocztów sztandarowych, w tym reprezentacji RDLP w Radomiu z udziałem pracowników Nadleśnictwa Zwoleń. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz miasta, parlamentarzystów, administracji rządowej, radnych, przedstawicieli wojska, policji i organizacji kombatanckich złożyli kwiaty na płycie Nieznanego Żołnierza. Kwiaty złożyła także delegacja leśników, w tym Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Marek Szary, zastępca dyrektora ekonomicznych oraz Sławomir Okoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń.

Podczas uroczystości na niebie można było zobaczyć i usłyszeć radomskie Orliki, które tego dnia brały udział w defiladzie powietrznej w Warszawie.

Święto Wojska Polskiego jest przypomnieniem, że należy dążyć do cnót jakim są umiłowanie wolności, suwerenności, honoru i wierności w służbie ojczyzny, to podziękowanie za ofiarę życia żołnierza polskiego i za jego służbę.