Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy oddali hołd Bohaterom Niepodległości

26 sierpnia odbyła się uroczystość oddania hołdu Bohaterom Niepodległości – marszałkowi Henrykowi Bąkowi i generałowi Antoniemu Madalińskiemu, przy ich grobach w Przybyszewie nad Pilicą. Wydarzeniu towarzyszyły delegacje leśników oraz Wojsko Polskie.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści na czele ze Stanisławem Karczewskim, Marszałkiem Senatu, samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, patriotycznych, służb mundurowych oraz społeczność lokalna. Obecni byli także leśnicy na czele z dr. inż. Andrzejem Koniecznym, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych oraz dr. inż. Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu, a także Janem Kosiorowskim, dyrektorem RDLP w Krakowie wraz z delegacjami nadleśnictw i innych dyrekcji.

Wydarzenie rozpoczęło się od polowej mszy św. przy kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie, po której nastąpiły okolicznościowe wystąpienia oraz Apel Pamięci poświęcony bohaterom walki o niepodległą Polskę. Następnie złożono kwiaty przy grobach generała Antoniego Madalińskiego oraz Henryka Bąka. Podczas uroczystości odczytany został także list od Jarosława Kaczyńskiego, który objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem.

Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” oraz „Żołnierze wyklęci”. Natomiast elementem podkreślającym rangę uroczystości były licznie przybyłe sztandary, w tym leśników.

Henryk Bąk był wicemarszałkiem pierwszego wolnego Sejmu RP po upadku komunizmu, przywódcą organizacji niepodległościowych polityczno-wojskowych. Czterokrotnie skazywany na karę śmierci. Pośmiertnie, postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 11 listopada 2006, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju i upowszechnianie wiedzy o dziejach Narodu Polskiego, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Generał Antoni Madaliński był konfederatem barskim i posłem na Sejm Wielki Czteroletni oraz członkiem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji 3 maja. Był jednym z głównych dowódców Powstania Kościuszkowskiego 1794.

Wydarzenie to było spotkaniem związanym z pielęgnowaniem przez leśników pamięci o historii Polski i ważnych osobach dla odzyskania wolności, co jest szczególnie ważne w roku 100-lecia Niepodległości.