Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy radomscy świętują Niepodległą

6 listopada w Radomiu odbyła się uroczystość jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Regionalne Dni Lasu. Było to jedno z wielu wydarzeń organizowanych przez leśników regionu dla upamiętnienia tej ważnej, także dla leśników rocznicy.

W ramach uroczystości odbyła się msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Radomiu celebrowana przez ks. bp Piotra Turzyńskiego. W homilii ks. biskup podkreślił niepowtarzalność chwili dziękowania Bogu za niepodległość w roku 100-lecia. Przypomniał, że jesteśmy winni wdzięczność wobec poprzednich pokoleń i ich pragnienia wolności i tożsamości, które nieśli w sercach. Wdzięczność tym, którzy się nie poddali, nie zgodzili się na niewolę, i tym, którzy zapłacili najwyższą cenę za niepodległość. Powiedział: - Jesteśmy ich dłużnikami, a nasze spłacenie długu to miłość do ojczyzny dzisiaj i przekazanie jej następnym pokoleniom. (…) Polska jest skarbem, nosili ją w sercach ludzie przed nami i my ją nosimy i służymy jej tak, jak potrafimy. (…) Macie wielką misję strzec narodowego skarbu, jakim są lasy. Przecież lasy były twierdzą polskości, a leśniczówki były miejscem schronienia dla patriotów, dla Polaków.

Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali pod siedzibę radomskich leśników, gdzie złożyli kwiaty pod miejscem pamięci narodowej przy budynku dyrekcji. Następnie miała miejsce konferencja w sali koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, która rozpoczęła się od występu uczniów szkoły o charakterze patriotycznym. Następnie Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP podsumował działania leśników regionu w 100-leciu odzyskania niepodległości. – Dzisiejsze obchody regionalnych dni lasu w naszej radomskiej dyrekcji organizowane kilka dni przed 11 listopada – Narodowym Świętem Niepodległości są ściśle związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę Polskę. Biorąc przykład z naszych poprzednich pokoleń, obowiązkiem nas – leśników przy udziale lokalnych społeczności, jest uczcić pamięć o naszych rodakach, którzy walczyli o niepodległość oraz w obronie niepodległości i pełnej suwerenności naszej ojczyzny Polski – powiedział. Dyrektor przypomniał wydarzenia, które leśnicy radomskiej dyrekcji zorganizowali dla upamiętnienia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, wśród nich odsłonięcie pomnika katyńskiego na terenie Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku Nadleśnictwa Radom, jubileuszowe sadzenie lasu przez młodzież z pierwszą damą Agatą Kornhasner-Dudą w Lesie Kapturskim w Nadleśnictwie Radom, majowy piknik niepodległościowy w Nadleśnictwie Marcule, uroczyste obchody rocznicy pożegnania przez kierownictwo Lasów Państwowych w 1935 roku marszałka Józefa Piłsudzkiego w Nadleśnictwie Dobieszyn, utworzenie w osadzie Klepacze w Nadleśnictwie Starachowice leśnej izby pamięci oraz partyzanckiej izby poświęconej gen. Antoniemu Hedzie-Szaremu, utworzenie leśnej drogi krzyżowej w leśnictwie Michniów na terenie Nadleśnictwa Suchedniów, bieg niepodległości w Nadleśnictwie Przysucha, rajd rowerowy w Nadleśnictwie Zagnańsk, odsłonięcie pamiątkowych obelisków w Nadleśnictwie Zwoleń oraz w Nadleśnictwie Kielce, uroczystości upamiętniające bitwy w powstaniu styczniowym w nadleśnictwach Ostrowiec Świętokrzyski i Staszów, akcent patriotyczny podczas uroczystości ku czci św. Franciszka z Asyżu, patrona leśników w nadleśnictwach Dobieszyn i Skarżysko, sadzenie dębów niepodległości w Nadleśnictwie Jędrzejów oraz sadzenie pamiątkowych drzew i upamiętnienie rocznicy obeliskami w innych nadleśnictwach. – My, leśnicy opiekujemy się lasami, ale dla nas ten las szerzej rozumiany to również pomniki, mogiły i miejsca pamięci narodowej. W tym dzisiejszym dniu należy wspomnieć, że nasza radomska dyrekcja na wniosek środowisk Armii Krajowej została odznaczona medalem Pro Patria, „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wspieranie środowisk kombatanckich, a także popularyzowanie wiedzy o polskim państwie podziemnym. Jest to wyraz uznania dla wszystkich leśników, którzy pracują na terenie naszej dyrekcji – powiedział dyrektor.

Po wystąpieniu dyrektora goście obejrzeli również film obrazujący najważniejsze wydarzenia związane ze 100-leciem.

Zasłużonym dla leśnictwa wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowani zostali Lidia Zaczyńska, starszy specjalista Służby Leśnej i Artur Mazur, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Kozienice, a Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odebrał Witold Wałek z Nadleśnictwa Zagnańsk. Odznaką „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” uhonorowany został: Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu. Dyrektor RDLP w Radomiu w dowód uznania za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej uhonorował „Kordelasem Leśnika Polskiego”: ks. Roberta Kuropieskę, duszpasterza leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Adama Podsiadło, nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Krzysztofowa Kwiatkowskiego, inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Radom, Janusza Chłopka, starszego specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Zagnańsk, Zbigniewa Litwina, komendanta Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa, Włodzimierza Kowalczyka, specjalistę Służby Leśnej w Nadleśnictwie Włoszczowa, Piotra Maja, leśniczego leśnictwa Przyborów w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Tomasza Lenarta, leśniczego leśnictwa Jeleniec w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Józefa Miękusa, leśniczego Leśnictwa Jaśce w Nadleśnictwie Kozienice, Jerzego Górskiego, leśniczego leśnictwa Borowiec w Nadleśnictwie Grójec, Zbigniewa Harabina, leśniczego leśnictwa Radomice w Nadleśnictwie Daleszyce, Jana Radkiewicza, leśniczego leśnictwa Teresów w Nadleśnictwie Pińczów oraz Roberta Badełka, podleśniczego leśnictwa Rajec w Nadleśnictwie Radom. W imieniu odznaczonych wystąpiła Lidia Zaczyńska, z Nadleśnictwa Kozienice.

Wstępujący do Służby Leśnej złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas konferencji wystąpił prof. dr. hab. Marek Wierzbicki z Instytutu Pamięci Narodowej, opowiedział o Ojcach Niepodległości. Zaprezentowana została także publikacja RDLP w Radomiu pt. „Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat niepodległości. Księga walki, pracy i pamięci. Wydanie okolicznościowe” autorstwa Piotra Kacprzaka z RDLP w Radomiu oraz dr Krzysztofa Busse z Instytutu Pamięci Narodowej. Autorzy opowiedzieli o kulisach powstania publikacji.

W części dotyczącej wystąpień okolicznościowych głos zabrał poseł Dariusz Bąk. Odczytany został także list sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzaty Golińskiej, a Główny Inspektor Lasów Państwowych Artur Malowaniec odczytał list od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Niezwykle ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie w budynku RDLP tablicy poświęconej pamięci Jana Dunina-Markiewicza, dyrektora radomskiej dyrekcji w latach 1934-1939, budowniczego obecnej siedziby naszej dyrekcji, który w lutym 1939 roku został przeniesiony (lub przeszedł) do dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie na stanowisko dyrektora, a w 1940 roku został aresztowany przez Sowietów, prawdopodobnie wywieziony w głąb ZSRR i wszelki ślad po nim zaginął. W związku z odsłonięciem tablicy w uroczystościach wzięła udział delegacja leśników z Lwowskiego Regionalnego Departamentu Leśnictwa z dyrektorem Anatolijem Dejneką na czele. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy oraz modlitwie poprowadzonej przez ks. Roberta Kuropieskę, duszpasterza leśników wystąpił Anatolij Dejneka, dyrektor Lwowskiego Regionalnego Departamentu Leśnictwa i Polowań. Podkreślił osiągnięcia dyrektora Jana Dunina-Markiewicza na rzecz leśnictwa dyrekcji radomskiej i lwowskiej. Zapewnił, że leśnicy lwowscy podjęli kroki na rzecz poznania tajemnicy towarzyszącej śmierci dyrektora. Leśnikom radomskim złożył życzenia, związane ze 100-leciem niepodległości Polski.

Uroczysty charakter wydarzenia podkreśliły poczty sztandarowe leśników oraz środowisk kombatanckich i patriotycznych. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

 

To nie koniec działań leśników związanych ze 100-leciem niepodległości, 11 listopada leśnicy z nadleśnictw i biura RDLP w Radomiu wezmą udział w uroczystościach w Radomiu i Kielcach oraz organizowanych lokalnie, a w biurze dyrekcji odbędą się Dni Otwarte z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.