Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy uczcili pamięć o ks. Romanie Kotlarzu

W sierpniu z udziałem leśników odbyły się uroczystości upamiętniające osobę ks. Romana Kotlarza w 45. rocznicę jego śmierci. Jego postać stała się jednym z symboli protestu robotniczego Czerwiec ’76.

W siedzibie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w czasie, gdy budynek odebrano leśnikom i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR 45 lat temu miały miejsce protesty robotnicze. W 2014 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W budynku RDLP w Radomiu została utworzona sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego, a część wystawy została poświęcona wydarzeniom Czerwca '76. Elementem wystawy są zdjęcia udostępnione przez IPN oraz Archiwum Państwowe w Radomiu dokumentujące te wydarzenia.W tym roku obchodzona jest 45. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego. Wydarzenia te związane są również z osobą ks. Romana Kotlarza, który był uczestnikiem protestu. Jego posługa duszpasterska została naznaczona prześladowaniem ze strony władzy komunistycznej do tego stopnia, że znęcano się nad nim, co doprowadziło do jego śmierci. W publikacji dotyczącej ks. Romana Kotlarza opracowanej przez Instytut Pamięci Narodowej dowiadujemy się, że wykonana sekcja zwłok wykazała, iż przyczyną zgonu była niewydolność mięśnia sercowego. Mimo wielu świadectw o znęcaniu się nad księdzem, lekarze nie stwierdzili obrażeń mogących powstać po pobiciu.

Na okoliczność 45. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza w miejscach szczególnie związanych z osobą kapłana odbyły się uroczystości upamiętniające postać księdza, w których wzięli udział radomscy leśnicy.

16 sierpnia w Koniemłotach, gdzie urodził się ks. Roman Kotlarz leśnicy z Nadleśnictwa Staszów złożyli kwiaty na grobie śp. księdza oraz uczestniczyli we mszy świętej.
Natomiast 18 sierpnia odbyły się uroczystości pod obeliskiem przy rondzie imienia ks. Kotlarza w Radomiu oraz pod obeliskiem w Pelagowie-Trablicach. Obchodom przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele rządu, Dariusz Bąk, Poseł na Sejm RP , samorządowcy, reprezentanci organizacji, stowarzyszeń, rodzina księdza, radomscy leśnicy na czele z Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu oraz Markiem Szarym, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju, a także członkowie Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.

Broszura IPN o ks. Romanie KotlarzuRangę uroczystości podniosły poczty sztandarowe, w tym MSPL NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.
Ks. Roman Kotlarz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP jednym z najwyższych polskich odznaczeń, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny ks. Kotlarza.

Dla upamiętnienia osoby ks. Romana Kotlarza w Pelagowie-Trablicach utworzono również Przystanek Historia, zlokalizowany w dawnej plebanii, w której mieszkał kapłan. Działania edukacyjne placówki skupiają się na prezentacji historii najnowszej regionu radomskiego, w tym zwłaszcza czerwcowego Protestu Robotniczego oraz działalności duszpasterskiej księdza.