Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Jak co roku leśnicy włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". W uroczystościach w Radomiu wzięli udział leśnicy z biura radomskiej dyrekcji LP oraz nadleśnictw: Kozienice, Marcule, Przysucha, Radom i Zwoleń. Także leśnicy z innych nadleśnictw wzięli udział w obchodach na swoim terenie oraz złożyli hołd Bohaterom.

Uroczystości rozpoczęły się  w Kościele Garnizonowym w Radomiu.  Mszę świętą celebrował JE ks. bp. Henryk Tomasik, który powiedział: – Panu Bogu składamy na ołtarzu naszą gorącą prośbę, aby nigdy Polak nie podnosił ręki na Polaka, aby runęły te wszystkie mury nienawiści, które są wśród nas.

Po mszy św. oddana została salwa honorowa, odegrano hymn państwowy oraz złożono meldunek Dowódcy Garnizonu Radom. Wręczono także odznaczenia.

Podczas obchodów na Placu Garnizonowym młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przygotowała pokaz artystyczny upamiętniający żołnierzy polskiego podziemia związanych z ziemią radomską. Najwięksi bohaterowie to: porucznik Aleksander Młyński pseudonim Drągal, podporucznik Tadeusz Zieliński pseudonim Igła i major Franciszek Jerzy Jaskulski pseudonim Zagończyk.

Złożenie kwiatów odbyło się przy pomniku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, gdzie leśnicy i pozostałe służby mundurowe, parlamentarzyści, władze, kombatanci oraz mieszkańcy oddali cześć ofiarom reżimu komunistycznego.

Po uroczystościach w siedzibie RDLP w Radomiu leśnicy wspólnie z Delegaturą w Radomiu Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowali pokaz filmu „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć". Dokument powstał na zlecenie Lasów Państwowych. Ojciec Inki – Wacław Siedzik był leśnikiem. Godzinny film wyreżyserowany został przez Jacka Frankowskiego, autora m.in. filmu „Martyrologia leśników. Katyń. Sybir, Kresy". Zawarto z nim szereg wywiadów z członkami rodziny „Inki", żołnierzami AK – WiN i historykami.

Na godz. 17 zaplanowano także pokaz filmów dokumentalnych dotyczących żołnierzy wyklętych w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego 13 w Radomiu.

Więcej informacji na temat „Inki" i filmu:

http://www.inka.ipn.gov.pl/

http://www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38892,Premiera-filmu-Inka-Sa-sprawy-wazniejsze-niz-smierc-Warszawa-28-lutego-2017-r.html