Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy uczcili rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Leśnicy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Obchody patriotyczne w Radomiu rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Garnizonowym, którą poprowadził, ks. kanonik Mirosław Dragiel. Po liturgii odczytano Apel Pamięci i zaprezentowano salwę honorową, której towarzyszyła wojskowa kampania honorowa i delegacja pocztów sztandarowych, w tym reprezentacji RDLP w Radomiu z udziałem pracowników Nadleśnictwa Zwoleń. Po uroczystościach na placu Kościoła Garnizonowego złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, administracja rządowa, wojsko, policja i organizacje kombatanckie, a także delegacja reprezentująca RDLP w Radomiu, na czele z Markiem Szarym, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych. Następnie udano się na skwer przy ulicy Malczewskiego, gdzie uroczystość zakończono złożeniem kwiatów pod pomnikiem im. płk. Dionizego Czachowskiego oraz odegraniem marszu 72. Pułku Piechoty przez radomską orkiestrę wojskową.