Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy upamiętnili Radomski Czerwiec’76

25 czerwca w Radomiu z udziałem leśników odbyły się uroczystości upamiętniające Radomski Protest Robotniczy. Siedziba radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych była areną wydarzeń sprzed 42 lat. W czasie, gdy budynek odebrano leśnikom i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR miały w nim miejsce protesty robotnicze.

W uroczystościach pod pomnikiem Bohaterów Czerwca 1976 r. z udziałem premiera, ministrów, parlamentarzystów, władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społeczności Radomia, a także uczestników protestu sprzed lat obecni byli także leśnicy. Wzięli udział w mszy świętej pod przewodnictwem JE ks. bp. Henryka Tomasika w intencji Bohaterów Czerwca'76 i ks. Romana Kotlarza, prezentowali sztandary, w tym radomskiej dyrekcji LP, oraz związków zawodowych.

Po mszy świętej odbyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Czerwca 1976 r. Kwiaty złożono także przy pomniku pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich i Pomniku Czynu Legionów. Wiązanki złożyła delegacja leśników z RDLP w Radomiu z zastępcą dyrektora Markiem Szarym na czele oraz delegacja leśników z Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.

Przed uroczystościami leśnicy złożyli kwiaty w miejscu pamięci – przy krzyżu i kamieniu ufundowanymi z okazji 120-lecia dyrekcji dla uczczenia pamięci Polaków poległych w walkach o niepodległość. W związku z obchodami 42. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 kwiatami zostały udekorowane także płaskorzeźba na fasadzie siedziby dyrekcji upamiętniająca protest robotniczy oraz tablica poświęcona pamięci leśników i drzewiarzy kielecczyzny, którzy zginęli za wolność i niepodległość ojczyzny.

W biurze radomskiej dyrekcji w tym dniu odbyło się wręczenie odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1976-1989 z udziałem dr. Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pracownicy IPN złożyli kwiaty przy płaskorzeźbie na fasadzie siedziby dyrekcji upamiętniającej protest robotniczy, a w podziękowaniu za współorganizację uroczystości podarowali leśnikom kosz kwiatów.

24 czerwca nasi pracownicy dla upamiętnienia tych wydarzeń pobiegli też w Półmaratonie 6. Radomskiego Czerwca '76 . Darii Wójcik z biura RDLP i Pawłowi Kosinowi z Nadleśnictwa Daleszyce (Klub Biegających Leśników) gratulujemy!!!

W siedzibie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w czasie, gdy budynek odebrano leśnikom i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR 42 lat temu miały miejsce protesty robotnicze. W 2014 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W uzasadnieniu decyzji napisano, że jest to „ważny dokument historii powojennej Polski i Radomia w związku z masowymi protestami antyrządowymi w dniu 25 czerwca 1976 r., które zapoczątkowały ogólnopolską konsolidację środowisk opozycyjnych". W budynku RDLP w Radomiu została utworzona sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego, a część wystawy została poświęcona wydarzeniom Czerwca '76. Elementem wystawy są zdjęcia udostępnione przez IPN oraz Archiwum Państwowe w Radomiu dokumentujące te wydarzenia.