Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy upamiętnili straconych w Powstaniu Styczniowym

5 lutego radomskie Bractwo Kurkowe im. Św. Sebastiana oraz instytucje państwowe, w tym leśnicy, uczciły pamięć bohaterów Powstania Styczniowego straconych na ziemi radomskiej przez władze carskie w latach 1863 – 1864.

Uroczystości przewodniczył Sławomir Adamiec, hetman Bractwa Kurkowego. Wydarzenie to ma na celu podtrzymanie pamięci o naszych przodkach oraz o tym co zrobili dla wolności ziemi, na której żyjemy. Jak podkreśla hetman Bractwa „Na tej ziemi wciąż są szczątki naszych braci, przyszliśmy pod ten krzyż, aby oddać im cześć".

W uroczystości udział wzięła delegacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Kwiaty złożyli: Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Marek Szary, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych oraz Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej.

Kwiaty złożył także Krzysztof Murawski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu oraz przedstawiciele mieszkańców miasta Radomia.

Modlitwę za Poległych i Ojczyznę poprowadził ks. Jacek Wieczorek, duchowny Diecezji Radomskiej i dyrektor rozgłośni radiowej Radio Plus Radom.

Wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym są szczególnie ważne dla radomskich leśników. Wiele potyczek powstańców miało miejsce na terenie radomskiej dyrekcji. Mając na uwadze dziedzictwo kulturowe związane z Powstaniem Styczniowym w lasach pracownicy RDLP w Radomiu zebrali informacje o 153 miejscach bitew i 170 miejscach pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym. W ten sposób powstały dwie mapy (także w wersji numerycznej), które uświadamiają, jak wiele tych miejsc znajduje się w lasach i ich sąsiedztwie. Można je obejrzeć na wystawie prezentowanej w budynku radomskiej dyrekcji LP pt. „153 rocznica Powstania Styczniowego między Wisłą a Pilicą w województwie sandomierskim i krakowskim". Na 24 planszach zawarto także informacje o miejscach pamięci na terenie RDLP w Radomiu związanych z powstaniem, ale również informacje o dowódcach oddziałów powstańczych i bohaterach tego okresu związanych z regionem.