Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy w hołdzie Bohaterom

Małe ojczyzny ze swoją historią, kulturą i więzami społecznymi oparte są na pamięci, ale i wspólnotowej budowie przyszłości. Leśnicy od dziesięcioleci stanowią ich ważną część, zarówno jako administracja leśna, ale i na polu społecznego zaangażowania. Często włączamy się w organizację i bierzemy czynny udział w lokalnych wydarzeniach patriotycznych, kulturowych i społecznych co jest elementem realizacji społecznej misji Lasów Państwowych, ale i wynika z poczucia przynależności wspólnotowej.

4 lipca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja Boru Kunowskiego – wsi leżącej w sercu Lasów Starachowickich. Niemieccy żandarmi i funkcjonariusze policji ochronnej w odwecie za działalność konspiracyjną i pomoc oddziałom partyzanckim, rozstrzelali i spalili żywcem 43 mieszkańców wsi, w tym kobiety i dzieci. Był to element terroru i działań pacyfikacyjnych dotykających świętokrzyską wieś, czego kulminacją tydzień później stała się zagłada mieszkańców Michniowa.

Pomordowanych nie pozwolono pochować i ich szczątki doczesne spoczęły w zbiorowej, leśnej mogile. Dopiero po wojnie zwłoki ekshumowano i spoczęły one na cmentarzu parafialnym. W latach 60 tych XX wieku w miejscu pierwotnego pochówku, na małej leśnej polanie, postawiono pomnik, a bliscy i potomkowie zmarłych spotykają się rok rocznie by oddać im cześć i pamięć.

Od lat współgospodarzem uroczystości jest Nadleśnictwo Ostrowiec. Ostrowieccy, ale i starachowiccy leśnicy corocznie uczestniczą w uroczystościach rocznicowych. Również w tym roku obie jednostki naszej dyrekcji oddały cześć Poległym.

Również 4 lipca odbyły się uroczystości patriotyczne pod nazwą Niestachowska Droga do Niepodległości, upamiętniające bitwę stoczoną 7 lipca 1943 roku przez oddział Armii Krajowej Wybranieccy pod dowództwem Mariana Sołtysiaka Barabasza oraz bohaterów opozycji antykomunistycznej. Oddział Wybranieckich, w latach 1943 i 1944 stacjonował w Lasach Daleszyckich. Wraz z kombatantami, mieszkańcami Niestachowa, przedstawicielami władz samorządowych oraz służb państwowych daleszyccy leśnicy uhonorowali Bohaterów.

Daleszyccy leśnicy przekazali również Dęby Pamięci, które posadzono podczas uroczystości odsłonięcia Panteonu Bohaterów Opozycji Niepodległościowej.