Asset Publisher Asset Publisher

Lokalnie o zaśmiecaniu lasów

12 listopada w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy nadleśnictwa z udziałem lokalnych samorządów z Miasta i Gminy Pionki dotyczące problemu zaśmiecania lasu.

W spotkaniu uczestniczyli Robert Kowalczyk, Burmistrz Miasta Pionki, Grzegorz Abramowicz, Urząd Miasta Pionki, Tomasz Warelis Komisariat Policji w Pionkach, Małgorzata Kasica, Urząd Gminy Pionki, Dorota Sadurska, Prezes ekoPionki Sp. z o. o. oraz pracownicy Nadleśnictwa Kozienice: Tomasz Sot, Artur Mazur, Dariusz Kulhawiec, Piotr Zaczyński, Adam Sot, Leszek Gadecki, Sylwia Nowak i Lidia Zaczyńska.

Spotkanie było poświęcone problemowi zaśmiecania terenów leśnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta i Gminy Pionki oraz opracowaniu skutecznych działań mających na celu zapobieganie zaśmiecaniu i uporządkowanie przedmiotowych terenów.

Zgromadzenie otworzył i prowadził nadleśniczy Tomasz Sot. Na wstępnie przedstawiona została prezentacja zawierająca ogólne dane na temat gospodarki nadleśnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące kosztów uprzątania lasów, zarówno w skali całego PGL LP jak i lokalnie w nadleśnictwie, oraz zagadnienia związane z działaniami edukacyjno-informacyjnymi. Przedstawiono także znaczenie problemu zaśmiecania lasów w aspekcie ochrony przyrody i występujących na terenie nadleśnictwa obszarów prawnie chronionych.

Nadleśnictwo Kozienice w 2019 roku zebrało aż 360 m. sześć. śmieci, koszty wyniosły 110 tys. zł. W 2018 roku w całych Lasach Państwowych na sprzątanie śmieci leśnicy przeznaczyli aż 19 mln. zł, śmieci te wypełniłyby prawie aż 1000 wagonów kolejowych.

W dalszej kolejności odbyła się dyskusja w trakcie której wszyscy uczestnicy przedstawili swoje działania i wnioski dotyczące problemu, w tym aktualne uwarunkowania w zakresie recyklingu (brak możliwości dostarczania odpadów zbieranych przez nadleśnictwo do PSZOK Pionki). Zidentyfikowano najbardziej zaśmiecane tereny, w tym tereny przyległe do placu targowego w Pionkach, enklawy będące w posiadaniu starostwa przy ulicy Garszwo, teren rezerwatu Pionki i inne.

Szeroko omówiono zagadnienie konieczności kontynuacji i rozszerzenia działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania zaśmiecania lasów, w tym działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących edukacji dorosłych.

Nadleśniczy omówił także akcję propagandową „Drzewko za makulaturę”, którą od kilku lat prowadzi Kozienicka Gospodarka Komunalna z udziałem Nadleśnictwa Kozienice.

W wyniku dyskusji ustalono:

  • uczestnicy zgodnie ustalili potrzebę przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjnych,
  • powstał pomysł zorganizowania wiosną 2020 roku akcji propagandowej pod roboczym tytułem #sprzątamyzBurmistrzem mającej na celu zaktywizowanie mieszkańców Pionek, w tym lokalnych stowarzyszeń, np. rowerzystów, motocyklistów, morsów, pszczelarzy i innych, do czynnego udziału w porządkowaniu terenów leśnych,
  • w sprawie zorganizowania akcji zostanie zorganizowana grupa robocza, która opracuje założenia i program imprezy,
  • termin spotkania grupy roboczej ustali Nadleśnictwo Kozienice z powiadomieniem uczestników (wstępny termin to początek lutego 2020 roku),
  • ustalono również potrzebę kontynuacji wspólnych patroli Policji i Straży Leśnej nadleśnictwa w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych mediów, tj. Kurier Pionkowski i Nad Zagożdżonką. Nadleśnictwo Kozienice serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i w spotkaniu i owocną dyskusję.