Asset Publisher Asset Publisher

XXV Moje spotkania z Puszczą

24 listopada w Miejskim Centrum Kultury i Bibliotece w Pionkach miał miejsce finał XXV jubileuszowej edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą". Konkurs ma miejsce dzięki współpracy Kozienickiego Parku Krajobrazowego i nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka oraz instytucji zajmujących się propagowaniem wiedzy o lokalnej przyrodzie.

Temat jubileuszowej edycji konkursu to „Puszcza Kozienicka skarbnicą bioróżnorodności". Jego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat lokalnej przyrody, pogłębienie świadomości ekologicznej, a w tym roku również pobudzenie potrzeby zachowania różnorodności Puszczy Kozienickiej. Konkurs jest wyjątkowy, bo już dwupokoleniowy – zdarza się, że rodzice dzisiejszych laureatów byli zwycięzcami jego pierwszych edycji.

Konkurs rozgrywany był w sześciu dziedzinach: plastyka, literatura, fotografia, plakat, prezentacja multimedialna, konkurs wiedzy i czterech grupach wiekowych: szkoły podstawowe 6-9 lat, szkoły podstawowe 10-12 lat, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Zmagania przebiegały dwuetapowo, w eliminacjach szkolnych udział wzięło 892 uczniów z 36 szkół położonych na terenie Puszczy Kozienickiej. Na drugi etap konkursu wpłynęło 237 prac.


I nagroda - plastyka, Maria Wróblewska, lat 11, PSP nr 3 w Kozienicach, opiekun Danuta Kopyt

W pracach jury uczestniczyli przedstawiciele nadleśnictw Puszczy Kozienickiej, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach, Biblioteki Pedagogicznej, Filii w Pionkach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice. Podczas przeglądu i oceny prac jury przyznało 37 nagród i wyróżnień. Spośród 36 szkół uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu najlepsze wyniki osiągnęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Ryczywole uzyskując aż 5 nagród i 2 wyróżnienia indywidualne. Jury doceniło te wyniki przyznając nagrodę dla szkoły. Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia dla uczniów ze Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie, nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń, burmistrza miasta Pionki, wójtów gmin: Jedlnia-Letnisko, Garbatka-Letnisko, Policzna, Jastrzębia, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz instytucje z terenu Puszczy Kozienickiej. Wśród nagród znalazły się: mikroskopy, albumy przyrodnicze oraz sprzęt sportowy.

Finał został przygotowany przez pracowników Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wzięli w nim udział nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wraz z opiekunami, przedstawiciele organizatorów i sponsorów oraz instytucji wspierających konkurs.  Podczas uroczystości wystąpili uczniowie z Amatorskiego Koła Teatralnego z Gimnazjum nr 2 w Pionkach pod opieką Pani Sylwii Osińskiej. Uczestnicy wydarzenia przenieśli się dzięki nim do lasu pełnego jagód, krasnali i kwiatów paproci. Leśnym akcentem było wystąpienie sygnalistów myśliwskich z Koła Sygnalistów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku.

Wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie można oglądać w Miejskim Centrum Kultury i Bibliotece w Pionkach.