Asset Publisher Asset Publisher

Narada odnowieniowa leśników

21 marca na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie odbyła się uroczysta narada gospodarcza poświęcona najważniejszemu zadaniu leśników – odnowieniu lasu.

Wydarzenie będące powrotem do tradycji leśnej zgromadziło na terenie Sanktuarium położonego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski dyrektorów i naczelników RDLP w Radomiu oraz nadleśniczych, zastępców nadleśniczych i pracowników zajmujących się hodowlą lasu.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji wszystkich leśników i powodzenia odnowień celebrowanej przez JE księdza biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Piotra Turzyńskiego wraz z kustoszem Sanktuarium ks. Zbigniewem Staniosem oraz duszpasterzami leśników ks. prał. Franciszkiem Berakiem, ks. Dariuszem Kowalskim i ks. Robertem Kuropieską. Biskup nawiązując do tematu narady powiedział – Zanim z sadzonek wyrosną drzewa mija czas, odnowienie lasu to myślenie o następnym pokoleniu, to piękno, które stworzył Bóg dla człowieka – myśl o służbie człowiekowi. My myśląc o nim chcemy ten porządek zachować. Odczytał także modlitwę leśników w intencji udatności uprawy leśnej – Boże Wszechmogący, Dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi Twojej leśnej, aby płodną była. Niech ją Twoje rosy i słońce, Twe deszcze i pogody, i cała Twoja służba powietrzna sposobem Tobie jedynemu znajomym użyźnią dla nas i urodzajną uczynią (…).

Podczas mszy św. głos zabrał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak. W wystąpieniu nawiązał do tradycji narad odnowieniowych oraz podkreślił wagę odnowień i zachowania trwałości lasu wśród zadań leśników: – Rolnicy święto plonów obchodzą po zbiorach, natomiast plony i pracę leśników będą oceniać następne pokolenia. Dla leśników najważniejsze jest sadzenie młodego pokolenia lasu. Dzisiejszą mszą świętą i naradą rozpoczynamy sezon odnowień. Dla leśników odnowienie lasu i zalesianie jest najważniejsze. W tym roku leśnicy na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu posadzą 15 mln drzew odnawiając 2 200 hektarów lasu. Przybyliśmy dziś do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej powracając do tradycji narady odnowieniowej, aby pomodlić się o szczęśliwy przebieg prac odnowieniowych, w intencji leśników obecnie pracujących i tych, których nie ma już wśród nas, a którzy sadzili i dbali o lasy, w których my obecnie gospodarujemy. Dyrektor podkreślił także, że 21 marca to szczególny dzień, bo obchodzimy także pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i jednocześnie Międzynarodowy Dzień Lasów pod hasłem „Lasy i energia" ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Uwieńczeniem mszy świętej było nawiązujące do tradycji Święta Lasu poświęcenie sadzonek i nasion, które wręczono zgromadzonym jako początek przyszłego pokolenia lasu.

Leśnicy zmówili także modlitwę w Kaplicy Leśników Polskich pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu znajdującej się na terenie Sanktuarium.

Elementami podkreślającymi rangę uroczystości były także sztandary leśne oraz oprawa muzyczna uroczystości, którą zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Po mszy świętej odbyła się narada odnowieniowa. Wśród omówionych zagadnień były: realizacja zadań dotyczących hodowli lasu, w szczególności odnowień, nasiennictwa, produkcji szkółkarskiej, a także analiza planowania i realizacji zabiegów kluczowych pod względem hodowli lasu. Zagadnienia te przedstawił Tomasz Krawczyk, naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Radomiu.