Asset Publisher Asset Publisher

Nowy dyrektor RDLP w Radomiu

18 listopada dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski powołał Andrzeja Matysiaka na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Zastąpił on Tomasza Sota, który pełnił tę funkcję od 8 lutego 2012 r.

Andrzej Matysiak ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada tytuł doktora inżyniera nauk leśnych. Rozprawę doktorską napisał na temat "Wpływ trzebieży na zróżnicowanie strukturalne drzewostanów jodły pospolitej". Jest również absolwentem studiów podyplomowych: "Produkcyjność lasu", "Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych" oraz "Organizacja i Zarządzanie".

Jest leśnikiem z wieloletnim doświadczeniem. Pracował na wielu szczeblach w Lasach Państwowych, m.in. na stanowisku inżyniera nadzoru i zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Dobieszyn oraz zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu. W latach 2005-2007 był dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Ostatnio kierował Wydziałem Ochrony Ekosystemów RDLP w Radomiu. Ma również duże doświadczenie w działalności samorządowej.

Andrzej Matysiak ma 53 lata, jest żonaty, ma córkę. Jego zainteresowania to łowiectwo i turystyka oraz działalność społeczna.