Asset Publisher Asset Publisher

O drzewostanach jodłowych na Radzie LKP „Puszcza Świętokrzyska”

18 listopada na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Świętokrzyska”. Tematem przewodnim była ochrona i zagospodarowanie drzewostanów jodłowych w Puszczy Świętokrzyskiej.

W spotkaniu udział wzięli Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, członkowie rady, naczelnicy RDLP w Radomiu oraz nadleśniczowie LKP „Puszcza Świętokrzyska”. Spotkanie poprowadził Tomasz Hałatkiewicz, przewodniczący rady.

W części kameralnej spotkania w Nadleśnictwie Zagnańsk dr Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu przedstawił stan prac nad programem gospodarczo-ochronnym dla LKP „Puszcza Świętokrzyska”. Alicja Krasa, koordynator wdrażania projektów rozwojowych RDLP w Radomiu w szerokim zakresie omówiła projekt rozwojowy Lasów Państwowych pn. „Las Energii”, którego celem jest m.in.: poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych czy poprawa efektywności energetycznej. Działania projektu skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

O projekcie ochrony i promocji dębu Bartek w ramach projektu „Dąb Bartek. Nasz wspólny znajomy” opowiedział Paweł Kowalczyk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk. W ramach projektu ochrony, zachowania i promocji pomnika przyrody dębu Bartka nadleśnictwo wykonało kompleksowe prace mające na celu ocenę i poprawę zdrowia, warunków wzrostu i statyki oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń tego legendarnego drzewa.

Spotkanie okazało się również doskonałą okazją, aby przybliżyć Radzie Naukowo-Społecznej pilotaż udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal, który został wprowadzony na terenie Nadleśnictwa Łagów na okres od 21 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 roku.

Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski z Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie opowiedział o wielofunkcyjnym zagospodarowaniu drzewostanów jodłowych na przykładzie Nadleśnictwa Zagnańsk.

Koncepcję tę profesor przedstawił również podczas części terenowej, m.in. na przykładzie drzewostanów jodłowych na powierzchniach doświadczalno-szkoleniowych w leśnictwie Adamów. Powierzchnie te, wchodzące w skład tzw. jednostek kontrolnych, posłużyły do prowadzenia tematu badawczego zleconego przez DGLP. Profesor uzasadnił konieczność odmiennego podejścia hodowlanego i urządzeniowego do tego rodzaju drzewostanów o złożonych strukturach. Dzieje się to zarówno na etapie ich opisywania (np. poprzez wskazywanie fazy rozwojowej, a nie tylko wieku), jak i planowania oraz realizacji cięć (z uwzględnieniem kontroli przyrostu i dążenia do rozkładu pierśnic właściwego strukturom przerębowym). Inną ciekawą koncepcją przedstawioną przez profesora był tzw. marteloskop, czyli odpowiednio dobrany fragment lasu jodłowego (z pomierzonymi i ponumerowanymi drzewami) gdzie w praktyczny, ale bezinwazyjny sposób można doskonalić umiejętności wyznaczania trzebieży przerębowej.