Asset Publisher Asset Publisher

O edukacji leśnej w Chęcinach

17 i 18 września w Chęcinach i Tokarni odbyła się konferencja „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” związana ze studiami podyplomowymi o tej samej nazwie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Udział w niej wzięli także edukatorzy leśni z nadleśnictw oraz pracownicy biura RDLP.

Podczas pierwszej części, która odbyła się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach przedstawiono kilkanaście referatów. Wiele z nich było inspiracją i wskazaniem do poszukiwań dróg rozwoju dla edukatorów leśnych oraz zwróceniem uwagi na problemy związane z byciem edukatorem. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda edukacja i turystyka w praktyce w różnych regionach kraju, jak użytkować w sposób zrównoważony tereny niezurbanizowane, jakie są szanse aktywizacji terenów wiejskich poprzez turystykę, jakie są nowe kierunki turystyki oraz jaka jest rola rozpoznania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Podczas drugiego dnia konferencji w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyły się warsztaty z zakresu różnych aspektów edukacji, takiej jak metody i techniki wykorzystywane w pracy edukatora, radzenie sobie w różnych sytuacjach, planowanie i dostosowywanie tematów do różnych grup wiekowych.

Organizatorami przedsięwzięcia były dr hab. Emilia Janeczko i dr inż. Małgorzata Woźnicka z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. RDLP w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Kielce wsparli organizację przedsięwzięcia, wygłoszony został też referat dotyczący edukacji i turystyki na terenie Puszczy Kozienickiej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zostało zorganizowane dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Edukacji nigdy za wiele, szczególnie w wymagającej, ale wciąż mało docenianej roli edukatora leśnego.

Więcej na stronie DGLP