Asset Publisher Asset Publisher

Obchody święta patrona leśników – św. Franciszka z Asyżu

6 października leśnicy, myśliwi i okoliczni mieszkańcy wraz z rodzinami zebrali się w Stachowie koło Bud Augustowskich aby wspólnie uczcić Święto patrona leśników św. Franciszka z Asyżu. W sercu Puszczy Stromieckiej – Stachowie, w miejscu dawnej osady leśnej 10 lat temu z inicjatywy emerytowanego nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn Jana Chryzostoma Czachowskiego powstała kapliczka poświęcona patronowi leśników.

Pomimo rześkiej pogody obchody rozpoczęły się plenerową mszą świętą odprawioną w intencji leśników, sympatyków leśnictwa oraz lokalnej społeczności. Mszę świętą koncelebrował proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bożem – ks. Roman Adam Panek oraz proboszcz parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie – ks. Grzegorz Binięda.

Uroczystości uświetniły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chryzostom Czachowski. W swoim wystąpieniu przedstawił on zebranym historię Nadleśnictwa Stachów. W miejscu, w którym obecnie stoi kapliczka świętego Franciszka, istniało niegdyś osiedle Stachów, w którym mieszkali wraz z rodzinami leśnicy sprawujący pieczę nad lasami Puszczy Stromieckiej. To tutaj znajdowała się przez ponad 100 lat do 1945 roku siedziba urzędu Nadleśnictwa Stachów – dzisiejszego Nadleśnictwa Dobieszyn. Podczas II wojny świtowej w 1943 roku gestapo dokonało masowych aresztowań pracowników nadleśnictwa i okolicznej ludności związanych z konspiracyjną działalnością w AK. Wśród aresztowanych był ówczesny nadleśniczy Franciszek Łagosz oraz sekretarz Józef Nadolski.

Według posła Dariusza Bąka na szczególną uwagę zasługuje postawa kolejnych pokoleń leśników dbających o miejsca upamiętniające walki obronne polskich żołnierzy. We wrześniu tego roku obchodzimy 80 tą rocznicę walk obronnych w Puszczy Stromieckiej. Mogiły, krzyże, kapliczki, pomniki położone niejednokrotnie poza granicami zarządzanymi obecnie przez nadleśnictwo są sprzątane, pielęgnowane przez jego pracowników. – Historia i opowieści starszych, którzy przeżyli okupację to dziedzictwo z którego my wszyscy – Polacy powinniśmy czerpać swoja wiedzę – powiedział poseł.

Jako kolejny gość swój glos zabrał Tomasz Nadolski, mieszkaniec dawnej osady Stachów, który w wieku zaledwie kilku lat wraz z całą rodziną został wysiedlony z tych terenów przez niemieckiego okupanta. W swoim emocjonującym wystąpieniu również on podziękował leśnikom za podtrzymywanie pamięci o niezwykle ważnych wydarzeniach historycznych z okresu II Wojny Światowej i późniejszej okupacji.

Na zakończenie Prezes Oddziałku PCK w Białobrzegach Stanisława Kośla uroczyście wręczył nadleśniczemu Nadleśnictwa Dobieszyn oraz wicestaroście białobrzeskiemu Bartłomiejowi Kowalczykowi medale PCK w podziękowaniu za wieloletnią owocną współpracę.

Przy pomniku św. Franciszka z Asyżu kwiaty złożyły następujące delegacje: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Kozienicach, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego.

Podczas uroczystości zaproszeni goście, jak i okoliczni mieszkańcy licznie odwiedzili stoisko edukacyjne nadleśnictwa. Dla zainteresowanych czekały prezentacje poświęcone tematyce związanej z ochroną przyrody i ekologią systemów leśnych. Uroczystości zakończono w niezwykle miłej atmosferze przy wspólnym leśnym posiłku.