Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona pilchowatych w daleszyckich lasach

200 specjalnych budek dla pilchowatych powiesili na terenie Nadleśnictwa Daleszyce przyrodnicy realizujący Program ochrony pilchowatych na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Program jest pilotażowym projektem Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, którego partnerem zostało Nadleśnictwo Daleszyce.

Budki dla pilchowatych – przede wszystkim popielic i orzesznic, wywieszono w grupach po 10 szt. w starodrzewiach bukowych na terenie leśnictwa Sieraków

Program badań i ochrony pilchów realizowany jest przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy ze Stowarzyszeniem M.O.S.T. z Kielc i Nadleśnictwem Daleszyce a został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. To jeden z pierwszych programów przyrodniczych przy realizacji którego współpracują tak różne podmioty – tłumaczy Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Pilchy to małe gryzonie bardziej przypominające wiewiórki czy polatuchy niż myszy. W Polsce występują cztery gatunki pilchów: orzesznica, która jest najmniejsza, koszatka, żołędnica i największa z nich popielica. Wszystkie są narażone na wyginięcie a ich populacje kurczą się. Ponadto wciąż wiedza o ich występowaniu i potrzebach jest niewielka. W województwie świętokrzyskim żaden kompleks leśny ani obszar chroniony nie ma wykonanej dokładnej oceny liczebności, składu gatunkowego, stanu populacji ani zagrożeń i metod przeciwdziałania im w odniesieniu do pilchowatych- informuje Łukasz Misiuna – przyrodnik realizujący program.

Na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego w Nadleśnictwie Daleszyce rozpoczęto program badań i ochrony pilchów oraz program edukacyjny dotyczący tej sympatycznej grupy leśnych ssaków. W pierwszym etapie rozwieszono w lasach bukowych 200 specjalnych budek imitujących dziuple. W drugim etapie będzie prowadzony monitoring zajęcia budek. Zebrany materiał posłuży do oceny wielkości populacji pilchów i ich preferencji siedliskowych. Zebrane doświadczenia posłużą do realizacji kolejnych programów. Ważną częścią podjętych działań są zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży kieleckich szkół. Projekt wstępnie przewidziano na najbliższe 3-5 lat.

Wytypowaliśmy do wywieszenia budek drzewostany w leśnictwie Sieraków, w którym nie brakuje starodrzewi bukowych, które pilchowate najczęściej wybierają do swojego bytowania, podkreśla zastępca nadleśniczego- Michał Ostrowski i dodaje- mimo skrytego trybu życia pilchowatych, daleszyccy leśnicy na terenie lasów, którymi się opiekują widują te sympatyczne gryzonie i ich ślady bytowania.