Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody – wspólną sprawą

Liga Ochrony Przyrody w Radomiu działa już od 60 lat. W związku z tym, zarząd okręgu radomskiego wspólnie z miejscowym oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, pod patronatem RDLP w Radomiu, 9 czerwca zorganizował jubileuszowe seminarium.

Seminarium pod hasłem Ochrona Przyrody – wspólną sprawą odbyło się w siedzibie RDLP w Radomiu, gdzie mieści się również biuro radomskiego okręgu LOP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Elżbieta Molenda Prezes LOP w Radomiu, głos zabrali również Tomasz Sot Dyrektor RDLP w Radomiu oraz Jerzy Zawadzki Przewodniczący SITLiD w Radomiu. Słowa wstępu przypomniały wszystkim zebranym o misji LOP, jaką jest krzewienie szacunku do przyrody w codziennym życiu kolejnych pokoleń Polaków. Dyrektor RDLP w Radomiu Tomasz Sot, podkreślił znaczenie współpracy wielu stron w trosce o przyrodę. Wyraził uznanie dla bezinteresownej pracy lokalnych działaczy LOP, a także nawiązał do przypadającego w tym roku jubileuszu 135-lecia radomskiej dyrekcji LP.

Dalszy ciąg oficjalnej części seminarium, wiązał się z wręczeniem odznaczeń LOP dla zasłużonych działaczy okręgu radomskiego. Uhonorowani otrzymali pamiątkowe medale. Były to pierwsze, ale nie ostatnie, jak podkreśliła Elżbieta Molenda, wyróżnienia tego typu. Jednym z uhonorowanych, był Edmund Fabiański, emerytowany dyrektor RDLP w Radomiu, działający wiele lat w lokalnych strukturach LOP. Oprócz medali, zarząd radomskiego okręgu przyznał certyfikaty „Szkoła/Przedszkole przyjazne przyrodzie" dla placówek, w których ponad 90% uczniów należy do szkolnych kół LOP. Uhonorowani zostali także opiekunowie kół LOP oraz instytucje, które aktywnie współpracują z Ligą. Pamiątkowy dyplom otrzymała m.in. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu oraz wybrane nadleśnictwa.

Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona – z Dekalogu św. Franciszka z Asyżu

 

Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów, uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać występów młodych akordeonistów z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach oraz z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Część referatową rozpoczął Marek Krzemiński, Przewodniczący Rady LKP „Puszcza Kozienicka", Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Długoletni działacz LOP przybliżył wszystkim historię Okręgu Radomskiego, a jego aktualną działalność omówiła Dorota Wólczyńska – p.o. sekretarza radomskiej LOP. Po wysłuchaniu pierwszych referatów, uczestnicy seminarium obejrzeli film stworzony z okazji jubileuszu 135-lecia RDLP w Radomiu. Kolejne wystąpienie wygłosił Jerzy Zawadzki, który omówił kwestię ochrony przyrody w działalności SITLiD.

Po części referatowej, znów zabrzmiały akordeony, uczestnicy seminarium podziwiali umiejętności młodych muzyków. Na zakończenie, po wspólnym posiłku, odbyła się prezentacja przygotowanej specjalnie na tę okazję wystawy fotografii przyrodniczej Doroty Wólczyńskiej.