Asset Publisher Asset Publisher

Odwiedziny leśników z Ukrainy

Nadleśnictwo Daleszyce odwiedziła delegacja leśników z Ukrainy. Nasi koledzy po fachu zza wschodniej granicy przyjechali do Polski celem zapoznania się z naszym systemem pozyskania, pomiaru i legalizacji oraz obrotu drewnem.

Ukraińcy mieli okazję zobaczyć zarówno samo pozyskanie drewna w lesie, jak i cały proces jego ewidencjonowania i dokumentowania w systemie informatycznym, a także procedury związane ze sprzedażą i wysyłką drewna do odbiorcy. Zaprezentowaliśmy nasze procedury i sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy polskich leśników.

Nasi goście z uznaniem wypowiadali się o prezentowanych elementach prac leśnych i prawdopodobnie wiele z naszych rozwiązań będzie wdrażane zza naszą wschodnią granicą.

Delegacji towarzyszyli także pracownicy DGLP i RDLP w Radomiu.