Asset Publisher Asset Publisher

Pielgrzymowanie Leśników na Świętym Krzyżu

Na zaproszenie OO Oblatów z Sanktuarium na Świętym Krzyżu radomscy i świętokrzyscy leśnicy przybyli na uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Spotkaniu towarzyszyła narada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska.

Mszę świętą w intencji leśników i ich rodzin odprawił krajowy duszpasterz leśników JE ks. bp Tadeusz Lityński, a towarzyszyli mu duszpasterze ks. kan. Dariusz Kowalski z diecezji sandomierskiej, ks. Robert Kuropieska z diecezji radomskiej, ks. Franciszek Berak z diecezji kieleckiej oraz ks. kan. Jerzy Beksiński, proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Łagowie i misjonarze Oblaci wraz z superiorem o. Zygfrydem Wiechą OMI.

Na pielgrzymkę przybyli Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wraz ze swoimi zastępcami Piotrem Kacprzakiem i Markiem Szarym, Jacek Zadura z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Marek Kamola, kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, Anna Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół leśnych w Zagnańsku, Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Krystyna Wójcik-Daniluk – przewodnicząca Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Świętokrzyska, pracownicy dyrekcji, nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw wraz z rodzinami.

JE ks. bp Tadeusz Lityński podkreślił znaczenie czasu odpustowego i pielgrzymowania, tak ważnego dla każdego pielgrzyma ze względu na intencje zawodowe i prywatne. Mówił o symbolice krzyża i celu pielgrzymowania: Świat bez krzyża byłby światem pozbawionym nadziei, celem pielgrzymki jest stać się silnym w wierze. Modlitwa i pielgrzymka stwarzają nam sposobność do rozważania nad sensem naszego powołania, misji bycia leśnikiem. Las to miejsce pracy, ale i życia duchowego, leśnik ogląda to, co Bóg stworzył. Zwrócił uwagę, że Sanktuarium na Świętym Krzyżu jest miejscem budowania więzi z Bogiem i ludźmi, a także w duchu nauki papieża Franciszka wyzbywania się uprzedzeń, postawy pozwalania, aby Bóg nas zaskakiwał, zachowania nadziei, życia w radości, także tej bycia leśnikiem.

Uroczysta liturgia przebiegała z udziałem pocztów sztandarowych z RDLP, nadleśnictw, związków zawodowych i szkoły leśnej oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Ofiarę mszy świętej złożyli pracownicy nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska, psalm zaśpiewała Renata Kowalczyk z Nadleśnictwa Dobieszyn, Pismo Święte odczytali Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów oraz Tomasz Andzela, leśniczy z Nadleśnictwa Łagów, a modlitwę wiernych Marcin Dunin z Nadleśnictwa Radom.

Na zakończenie pielgrzymi oddali cześć relikwii Chrystusowego Krzyża przez adorację i ucałowanie.

Była to 3 pielgrzymka leśników na Święty Krzyż, która odbywa się w ramach trwającego Tygodniowego Odpustu ku czci Podwyższenia drzewa Krzyża Świętego. W tym roku uczestniczyło w niej blisko 300 leśników.

Przed uroczystą mszą świętą w klasztorze odbyła się narada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska, której tematem były badania naukowe i wykorzystanie środków Funduszu Leśnego przez Świętokrzyski Park Narodowy. W ramach spotkania można było także zwiedzić sanktuarium, muzeum przyrodnicze i zapoznać się z historią bazyliki.

Na turystów przybyłych w tym dniu do sanktuarium czekało stoisko edukacyjne z darami lasów przygotowane przez Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska" z degustacją darów lasu.