Asset Publisher Asset Publisher

Podpisanie planu wspólnych działań Lasów Państwowych i Policji

4 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach podpisany został plan wspólnych działań Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z nadleśnictwami z terenu powiatu radomskiego na lata 2015-2020.

Porozumienie z insp. Karolem Szwalbe – komendantem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu podpisali nadleśniczowie nadleśnictw: Dobieszyn, Kozienice, Marcule, Radom i Zwoleń. Na spotkaniu obecny był także Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Możliwość zawarcia takich umów stwarza Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zasad współpracy Lasów Państwowych z Policją.

Zacieśnienie współpracy leśników z policją umożliwi skuteczniejsze ściganie osób nielegalnie wjeżdżających do lasów i rezerwatów, w tym „quadowców". Motocykliści szukają niedostępnych terenów, bez dróg i z tego względu często wybierają obszary ściśle chronione lub cenne przyrodniczo.

Jak mówi Artur Golczewski Komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Radom strażnicy leśni będą mieli możliwość szybkiej weryfikacji danych osobowych zatrzymanych osób w policyjnych bazach danych. Takie rozwiązanie znacznie usprawni działania Straży Leśnej.

Bezkarni nie pozostaną także złodzieje stroiszu i choinek. Na terenach leśnych pojawić się mogą np. wspólne patrole Straży Leśnej i Policji z psami tropiącymi.