Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie akcji „Choinka-Kłusownik”

66 strażników leśnych wraz z terenowymi pracownikami nadleśnictw uczestniczyło w ubiegłorocznej akcji „Choinka-Kłusownik" mającej na celu ochronę drzewostanów iglastych, zwłaszcza jodłowych przed kradzieżami choinek i stroiszu oraz zwalczanie kłusownictwa.

Tegoroczne działania w ramach akcji „Choinka-Kłusownik" na terenie RDLP w Radomiu prowadzono od 10 do 24 grudnia. Straż leśna we współpracy z pozostałymi pracownikami terenowymi nadleśnictw uczestniczyła w 91 interwencjach. Skontrolowano 87 pojazdów i 140 osób.

Zadania te wykonywano we współpracy z terenowymi jednostkami Policji i Straży Miejskich. Leśnicy z przedstawicielami innych służb patrolowali obszary leśne, drogi i targowiska. Łącznie zrealizowano 265 patroli. Szczególnie intensywne działania prowadzono na terenach, gdzie występują drzewostany jodłowe, a takich nie brakuje na terenie radomskiej dyrekcji LP.


Jodła zniszczona w wyniku kradzieży stroiszu (fot. Edyta Nowicka)

W czasie akcji stwierdzono trzy przypadki kradzieży choinek – wszystkie w Nadleśnictwie Radom, 10 przypadków kradzieży stroiszu – po dwa w nadleśnictwach Daleszyce, Skarżysko  i Starachowice oraz po jednym w nadleśnictwach: Barycz, Stąporków, Suchedniów i Zagnańsk – relacjonuje Adam Jamka, główny specjalista koordynujący pracę strażników leśnych na terenie RDLP w Radomiu.

W tym roku podczas akcji odnaleziono trzykrotnie mniej wnyków zastawionych na zwierzynę leśną niż rok temu. Tropieniu kłusowników nie sprzyjał brak śniegu. Być może jest to także dowód na słabnące znaczenie kłusownictwa wśród szkodnictwa leśnego.

W czasie akcji nałożono 14 mandatów na kwotę 2700 zł, a w 44 przypadkach zastosowano pouczenia, głównie za wjazd do lasu w miejscach niedozwolonych.