Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie akcji „Chojna”

Strażnicy leśni, policja i straż łowiecka uczestniczyli w grudniowej akcji „Chojna”. Jej celem było przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu gałęzi stroiszu, choinek, a także zwalczanie kłusownictwa. Obok bezpośrednich efektów akcji ważny był jej wymiar prewencyjny.

W przedsięwzięciu na terenie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych uczestniczyło 130 strażników leśnych wraz z terenowymi pracownikami nadleśnictw, policją i strażą łowiecką. Akcja przeprowadzona została na terenach szczególnie narażonych na nielegalne działania, czyli tereny leśne, jak również na targowiskach i innych miejscach, gdzie sprzedawane były świąteczne drzewka, czy stroisz.

W czasie akcji stwierdzono 4 przypadki kradzieży stroiszu, które miały miejsce w nadleśnictwach: Kozienice, Zagnańsk i Łagów (2 przypadki). Służby nie odnotowały nielegalnego pozyskania choinek ani kłusownictwa. Natomiast odnotowano 4 przypadki kradzieży drewna.

W czasie akcji przeprowadzono 188 interwencji. Na terenach leśnych i drogach kontroli poddano 98 pojazdów, w tym 44 kontroli wywozu drewna. Skontrolowano 146 osób.

Zastosowano łącznie 51 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne na łączna kwotę 700 zł. Wszczęto 7 postępowań/czynności wyjaśniających.

Akcja miała również na celu ochronę zasobów przyrodniczych, egzekwowanie właściwych zachowań od osób odwiedzających lasy oraz przeciwdziałanie innym rodzajom szkodnictwa leśnego, głównie bezprawnemu korzystaniu z lasu. Najczęściej popełnianym wykroczeniem był wjazd pojazdem do lasu lub pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, takich przypadków odnotowano 50. Takie pojazdy bardzo często blokują drogi, które powinny być przejezdne w razie potrzeby działania służb ratowniczych lub wykonywania czynności związanych z gospodarką leśną.

Akcja ma także wymiar edukacyjny i informacyjny, ma za zadanie uświadomić społeczeństwu, że obłamywanie gałęzi z drzew iglastych, głównie jodły jest bardzo szkodliwe. Ogołocone drzewa słabo rosną, chorują, a często po prostu zamierają.

Tymczasem stroisz w wielu nadleśnictwach można kupić legalnie, bez szkody dla lasu. Są to gałęzie pozyskane podczas planowych zabiegów pielęgnacyjnych i cięć odnowieniowych. W tym celu należy skontaktować się z nadleśnictwami. Przykładem działań upowszechniających wiedzę na temat stroiszu jest akcja pn. „Stroisz od radomskich leśników do świątecznych stroików” prowadzona przez Nadleśnictwo Radom w okresie przedświątecznym Bożego Narodzenia. Akcja polega nie tylko na rozdawaniu gałązek, ale przede wszystkim o informowaniu społeczeństwa o możliwości zakupu gałązek jodłowych czy świerkowych, pozyskanych bez szkody dla lasu.

Wyniki akcji, jak również kolejne przypadki dotyczące kradzieży stroiszu pokazują, że jest to problem całoroczny w szkodnictwie leśnym na terenie RDLP w Radomiu, stąd kolejne akcje będą szczególnie uwzględniały przeciwdziałanie temu rodzajowi szkodnictwa leśnego.