Asset Publisher Asset Publisher

Radomscy leśnicy na XX pielgrzymce

Radomscy leśnicy spotkali się na jubileuszowej pielgrzymce leśników na Jasnej Górze aby podziękować za dobro, które płynie z natury.

Na pielgrzymce obecni byli obok pracowników Lasów Państwowych także przedstawiciele ministerstwa środowiska, parlamentarzyści, pracownicy parków narodowych, jednostek naukowych, uniwersytetów i szkół leśnych, instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska, związków zawodowych, sektora leśno-drzewnego, samorządów, mediów, emeryci oraz rodziny leśników.

Rozpoczynając spotkanie pozdrowienia dla uczestników pielgrzymki skierował ojciec Marian Waligóra, przeor klasztoru na Jasnej Górze. Nawiązał do jubileuszu chrztu Polski, który był przesłaniem tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki leśników. Dyrektor Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski przeczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany dla pielgrzymów. Dyrektor kierując słowa do pielgrzymów zaznaczył, ze LP chcą współpracować z samorządami, kształtować bezpieczeństwo ekologiczne i różnorodność biologiczną, a jednocześnie zapewniać surowiec drzewny i bezpieczeństwo terytorialne powiększając powierzchnię lasów. Na spotkaniu obecny był również Minister Środowiska  prof. dr hab. Jan Szyszko, który przypomniał zgromadzonym o rocznicy agresji radzieckiej na Polskę i wyraził wiarę w polskiego leśnika. Podziękował także leśnikom i pracownikom innych instytucji i organizacji troszczących się o zasoby przyrodnicze za kolejny rok pracy.

Mszę świętą odprawił ks. bp. diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński. Ważnym elementem dla radomskich leśników było poświęcenie i udzielenie błogosławieństwa dla sztandaru Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.

Oprawę mszy świętej zapewniła Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych z Tucholi oraz Zespół Trębaczy Leśnych „Leśny Róg" z Nadleśnictwa Pruszków.
Pielgrzymce towarzyszyła Krajowa Narada Leśników.