Asset Publisher Asset Publisher

RDLP w Radomiu z certyfikatem FSC®

Po raz kolejny okazało się, że leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów z SGS-u w ramach audytu okresowego od 8 do 10 czerwca sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Tym razem jako próbę audytorzy wybrali oprócz biura RDLP w Radomiu nadleśnictwa Zagnańsk, Chmielnik i Jędrzejów.

Audytorzy Paweł Wiktorowicz i Paweł Oleszkiewicz prowadzili rozmowy z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurze RDLP i nadleśnictw. Podobnie jak podczas poprzednich wizyt szczególnie przyglądano się przestrzeganiu zasad BHP przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem drewna, a także zagospodarowaniu drzewostanów wodochronnych i działaniom na rzecz zachowania elementów cennych przyrodniczo, w tym identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – tzw. HCVF.

Na spotkaniu zamykającym w biurze Nadleśnictwa Jędrzejów audytor wiodący Paweł Wiktorowicz zarekomendował utrzymanie certyfikatu. Podkreślił, że w trakcie audytu nie stwierdzono żadnych zdarzeń, które można by zakwalifikować jako niezgodne ze standardem FSC.  Zauważył również działania zasługujące na wyróżnienie, w tym w szczególności promocję odnowień naturalnych oraz szczegółowość podejścia do planowania cięć, począwszy od etapu prac urządzeniowych.  Oznacza to, że prowadzona przez leśników gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę lasów.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC® jest ważny do 1 maja 2023 r.