Asset Publisher Asset Publisher

Rekomendacja dla utrzymania certyfikatu PEFC

W dniach 4-6 listopada na terenie RDLP w Radomiu miał miejsce audyt PEFC. Audytorzy wizytowali miejsca prowadzonych prac w nadleśnictwach: Skarżysko, Stąporków i Radom. Na spotkaniu zamykającym zapowiedzieli rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Był to ostatni audyt nadzoru w 3 letnim cyklu obowiązywania certyfikatu. Rozpoczął się w biurze RDLP. Audytorzy Paweł Wiktorowicz i Paweł Oleszkiewicz podczas spotkania otwierającego z pracownikami dyrekcji przedstawili plan audytu oraz wybrali wizytowane nadleśnictwa. Zapoznali się z planami urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko dla wybranych do audytu jednostek.

W nadleśnictwach audytorzy przeglądali dokumentację w biurach oraz wizytowali miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej. Prowadzili rozmowy z pracownikami nadleśnictw oraz wykonawcami prac leśnych. Wszystko to miało na celu sprawdzenie, czy prace prowadzone są w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w „Polskich Kryteriach i Wskaźnikach trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów" PEFC.

Na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku zostały omówione wyniki audytu. Audytorzy wskazali mocne strony audytu, niezgodności, których było niewiele i miały charakter drugorzędny, a także możliwości doskonalenia. Mocna strona gospodarowania leśników zauważona w trakcie audytu to udostępnienie drzewostanów szlakami operacyjnymi na siedliskach wilgotnych zaobserwowane w Nadleśnictwie Stąporków uwzględniające takie aspekty jak ochrona drzewostanów oraz odrębne rozliczanie prac związanych z wyznaczeniem szlaków.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla odbiorów drewna - w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.