Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka „Nad Pacynką"

Ścieżka dydaktyczna „Nad Pacynką" dostała „drugie życie". Zrewitalizowana dzięki współpracy Nadleśnictwa Radom, Kozienickiego Parku Krajobrazowego i samorządu Gminy Jedlnia-Letnisko oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie może na nowo cieszyć oko niejednego turysty.

Puszcza Kozienicka to jeden z ciekawszych kompleksów leśnych położonych na terenie województwa mazowieckiego – nie tylko pod względem gospodarczym, społecznym czy walorów przyrodniczych, ale także historycznym. A bogata pod względem florystycznym i faunistycznym pełni ważną rolę w edukacji ekologicznej i skupia uwagę na wysokie walory przyrodnicze tego miejsca. I takie też było przesłanie realizacji zadania odnowienia ścieżki edukacyjnej położonej w leśnictwie Rajec Nadleśnictwa Radom, a jednocześnie w granicach otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Niewielka odległość od aglomeracji miejskiej oraz występowanie cennych siedlisk przyrodniczych stanowi doskonałe miejsce spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i przyjrzenia się przyrodzie.

21 czerwca podczas uroczystego otwarcia ścieżki gości przywitali: Jerzy Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, Beata Waluś, kierownik ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz Sylwester Chołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Następnie uczestnicy wydarzenia wybrali się na spacer po Lesie Rajeckim podziwiając cenne siedliska przyrodnicze oraz malownicze zakątki położone w dolinie rzeki Pacynki, zbiorowiska szuwarowe i łąkowe, a także wydmy śródlądowe.

Ścieżka jest trasą pieszą, tworzy pętle o długości 4 km i została podzielona na 7 przystanków tematycznych z tablicami edukacyjnymi, grami dydaktycznymi, stojakami na rowery, ławkami, koszami na śmieci, a także wiatą edukacyjną.

Początek trasy znajduje się przy trasie Radom – Kozienice w pobliżu Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowo ZHP i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 737, a z Radomia można tu dojechać komunikacją publiczną np. radomską linią 26.