Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie leśników samorządowców

Spośród nadleśnictw i biura RDLP w Radomiu 23 leśników działa w samorządach lokalnych. Mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu – zazwyczaj terenach wiejskich, ale i miastach. Działają też w obszarze rozumienia przez społeczeństwo zasad gospodarki leśnej i codziennej pracy leśnika. Ich obecność w samorządach do dowód zaufania społecznego.

21 stycznia w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku leśnicy – samorządowcy spotkali się z Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu i zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP, Stefan Traczyk, radny Sejmiku Mazowieckiego i Marek Szary, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych radomskiej dyrekcji LP, który wiele lat był radnym w Radomiu.

Podczas spotkania leśnicy – samorządowcy przedstawili uwarunkowania swojej pracy w samorządach, a także osiągnięcia i problemy w tej działalności. Trzech spośród leśników – samorządowców jest wójtami, pozostali to radni powiatów, miast i gmin, niektórzy z nich już kilka kadencji. Najwięcej – po trzech to leśnicy z nadleśnictw Ostrowiec Świętokrzyski, Łagów i Ruda Maleniecka. Po dwóch samorządowców mamy w nadleśnictwach Grójec i Kielce. Pozostali to leśnicy z nadleśnictw Barycz, Chmielnik, Dobieszyn, Jędrzejów, Kozienice, Pińczów, Staszów, Włoszczowa i Zwoleń. W biurze RDLP w Radomiu sam dyrektor Andrzej Matysiak to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie przewodniczący rady powiatu białobrzeskiego.

Rozmowy dotyczyły współpracy samorządów i Lasów Państwowych na różnych poziomach, inwestycji wspólnych z samorządami, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej oraz współpracy w obszarach rolnictwa i leśnictwa.

Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu przedstawił problemy dotyczące współpracy z samorządami w obszarze zagospodarowania przestrzennego, procedur dotyczących wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz podatków.

Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP podkreślił, że leśnikami – samorządowcami kieruje poczucie dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego. Wskazał na znaczenie głosu leśników w tłumaczeniu społeczeństwu w ujęciu lokalnym zasad funkcjonowania gospodarki leśnej oraz zasadniczą rolę Lasów Państwowych w kształtowaniu przyrody i środowiska.

Stefan Traczyk, radny Sejmiku Mazowieckiego podzielił się doświadczeniami nie tylko w samorządzie, ale i wynikającymi ze sprawowania funkcji prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.

Marek Szary, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Radomiu opowiedział o swoich doświadczeniach w pracy samorządowca w terenie miasta, gdzie obecność leśników w samorządzie jest szczególnie ważna i potrzebna. Przedstawił też uwarunkowania prawne związane z udziałem LP w inwestycjach wspólnych z samorządami związanych z budową, modernizacjami i remontami dróg.

Dyrektor Andrzej Matysiak zapowiedział, że spotkania z leśnikami – samorządowcami będą kontynuowane. Komunikacja w tym obszarze jest szczególnie ważna, spotkania dają możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń, konstruktywnej dyskusji, która warunkuje zrozumienie i współpracę oraz jest drogą do kształtowania otoczenia oraz odkrywania nowych obszarów współpracy.