Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Kozienicka”

1 lipca ma terenie szkółki leśnej „Przejazd” w Nadleśnictwie Kozienice odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Tematem były problemy ochrony lasu dotyczące jemioły oraz działania związane z rolą pszczół na terenach leśnych.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady, pracownicy RDLP w Radomiu i leśnicy z nadleśnictw tworzących obszar funkcjonalny Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka”: Kozienice, Radom i Zwoleń. Gościem spotkania byli także Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora oraz Jacek Zadura, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W części merytorycznej zaprezentowane zostały dwa wystąpienia. Pierwsze, poświęcone było zagadnieniu występowania jemioły na terenie Nadleśnictwa Kozienice. Przedstawił je dr hab. inż. Roman Wójcik z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W prezentacji zostały omówione wyniki badań prowadzonych przez Katedrę Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa na terenie Puszczy Kozienickiej, w kontekście zagrożenia dla drzewostanów sosnowych, które niesie ze sobą występowanie tego półpasożyta drzew. Drugie wystąpienie, przedstawione przez Edytę Nowicką – kierownika Zespołu ds. Promocji i Mediów RDLP w Radomiu dotyczyło zagadnień związanych z rozwojem turystyki na obszarach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem programu „Zanocuj w lesie”, który jest skierowany do entuzjastów bushcraftu oraz surwiwalu, ale też osób, którzy po prostu chcą zanocować w lesie w duchu zasad etyki outdoorowej – minimalizowania wpływu na otoczenie. Zagadnienia te są szczególnie ważne w Puszczy Kozienickiej, która stanowi obszar o znacznym nasileniu ruchu turystycznego.

W części terenowej spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące zaangażowania LKP Puszcza Kozienicka w programy związane z ochroną owadów zapylających. Tematyka ta została zaprezentowana na terenie obiektu „Leśna Barć” znajdującego się w granicach szkółki leśnej „Przejazd”. Część terenową poprowadzili pasjonaci pszczelarstwa i bartnictwa: Ryszard Wziątek – leśniczy leśnictwa Przejazd oraz Piotr Smolarczyk – Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej.