Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Kozienicka”

23 maja w siedzibie Nadleśnictwa Zwoleń odbyło się kolejne już spotkanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Dyskutowano nad kondycją turystyki, rekreacji i edukacji leśnej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, nadleśniczowie nadleśnictw puszczańskich – z Kozienic, Radomia i Zwolenia, nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn oraz pracownicy RDLP w Radomiu.

Tematem spotkania była turystyka, rekreacja i edukacja na terenie LKP „Puszcza Kozienicka", a w szczególności: prawne aspekty udostępnienia lasów dla turystyki i rekreacji, stan i zamierzenia w zakresie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Puszczy Kozienickiej, najistotniejsze problemy związane z turystyką i rekreacją na terenie nadleśnictw LKP „Puszcza Kozienicka oraz edukacja i promocja na terenie LKP „Puszcza Kozienicka". Zgłoszono także propozycję zmiany granic LKP „Puszcza Kozienicka" poprzez włączenie w jego granice Nadleśnictwa Dobieszyn, co wzbudziło dużą dyskusję. Duże zainteresowanie uczestników spotkania tematem turystyki, rekreacji i edukacji leśnej dowodzi, jak ważne są to zagadnienia w LKP.