Asset Publisher Asset Publisher

Stop pożarom traw

Leśnicy włączyli się w kampanię społeczną STOP pożarom traw. 21 marca na Zamku Szydłowieckim miała miejsce inauguracja działań na Mazowszu. Dzień wcześniej leśnicy rozpoczęli akcję bezpośrednią w ochronie przeciwpożarowej lasów.

Kampanię na Mazowszu zainaugurowali wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wspólnie ze strażakami, samorządowcami i leśnikami z terenu RDLP w Radomiu.

Wypalanie suchych traw niesie za sobą bardzo duże szkody i niebezpieczeństwo dla ludzi oraz przyrody. Zdarza się, że takie pożary wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy lub zabudowania. W 2016 roku na Mazowszu pożary traw stanowiły 26,5% wszystkich pożarów, których było blisko 5 tys. Najwięcej pożarów traw było w powiatach: wołomińskim, piaseczyńskim, radomskim, szydłowieckim oraz Warszawie. Szacowane straty wynikające z pożarów traw na Mazowszu w 2016 r. wyniosły 566 tys. zł. Wg statystyk szczyt notowanych pożarów przypada na miesiąc marzec i kwiecień, następna „górka" ma miejsce we wrześniu.

Na terenie RDLP w Radomiu w 2016 roku miały miejsce 92 pożary o łącznej powierzchni 11 ha – zanotowano znaczący spadek w porównaniu do roku ubiegłego (w 2015 roku miały miejsce 234 pożary o łącznej powierzchni 47 ha). W 2016 roku tylko w jednym przypadku przyczyną był wypalanie roślinności, natomiast w 2015 w aż 12 przypadkach.

Strażacy szacują, że 95 proc. pożarów traw jest spowodowanych przez człowieka. Problemem przy wypalaniu traw jest brak nieuchronności kary przy bardzo dużych stratach, jakie pożary te wywołują. – Tylko na terenie województwa mazowieckiego w ubiegłym roku podczas gaszenia łąk i nieużytków zużyto 10 mln 994 tys. litrów wody, co odpowiada pojemności 392 cystern pożarniczych – podsumował st. bryg. Mirosław Jasztal, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W 2016 roku liczba pożarów traw w porównaniu do roku 2015 znacznie spadła, lecz nadal są osoby, które pomimo grożących kar oraz zagrożenia życia i mienia próbują wypalać nieużytki sądząc, że to dobry sposób na użyźnienie gleby. Tymczasem pożary te wyrządzają bardzo duże szkody w przyrodzie, niszcząc florę i faunę, cały ekosystem. Nie bez znaczenia dla czystości powietrza jest to, że paląc nieużytki palimy także znajdujące się często na nich śmieci, co powoduje zanieczyszczenie powietrza. Łatwo to zaobserwować – przy paleniu śmieci widoczny jest czarny dym.

Obecny na inauguracji akcji Włodzimierz Górlicki, starosta szydłowiecki podkreślił, że tylko przez wspólne działania cel zostanie osiągnięty, kampania przyniesie efekty, gdy strażacy, samorządowcy i leśnicy powielą ją w swoich środowiskach.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat. W 2012 roku w miejscowości Pawłów (powiat szydłowiecki) podczas akcji gaszenia pożaru traw zginął strażak.

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W wypadku jego dużej prędkości i gwałtownej zmiany kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

 

Kampania „STOP pożarom traw" na terenie województwa mazowieckiego polega na koordynacji dotychczasowych działań oraz zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych, a także dostarczeniu narzędzi (ulotek, plakatów, spotów filmowych). Kierowana jest przede wszystkim do: rolników i mieszkańców terenów wiejskich, mieszkańców aglomeracji miejskich, właścicieli nieużytków i ogródków działkowych, samorządowców, młodzieży i nauczycieli.

Główne przekazy informują o tym, że wypalanie traw:

  • jest niebezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska,
  • stwarza zagrożenie dla lasów, a także budynków,
  • stwarza – poprzez ogień i zadymienie zagrożenie na drogach, szlakach kolejowych oraz turystycznych,
  • jest prawnie zabronione oraz prowadzi do utraty dopłat bezpośrednich,
  • angażuje duże siły straży pożarnej, które mogą być potrzebne w tym samym czasie podczas innych zdarzeń ratowniczych.


    Informacje o kampanii społecznej „STOP pożarom traw" można na stronie http://www.stoppozaromtraw.pl/ oraz FanPage https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/

Inauguracji kampanii społecznej STOP pożarom traw towarzyszył pokaz strażacki dla uczniów szydłowieckich szkół, w którym udział wzięło także Nadleśnictwo Skarżysko. Podczas pikniku edukacyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Szydłowcu młodzież i dzieci obejrzały pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa chemiczno-ekologicznego, symulację pożaru oleju – sposoby gaszenia pożarów domowych, pokaz tresury psów ratowniczych oraz wzięły udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Radomscy leśnicy dzień wcześniej – 20 marca rozpoczęli akcję bezpośrednią w ochronie przeciwpożarowej lasów. Oznacza to, że wdrożone do stosowania zostały wszystkie siły i środki, aby zabezpieczyć tereny leśne przed pożarami. W tym roku na ochronę przeciwpożarową na terenie RDLP w Radomiu zaplanowano 5,2 mln zł (loty gaśnicze, dyżury na wieżach obserwacyjnych i utrzymanie wież, utrzymanie radiotelefonów, pasy przeciwpożarowe, utrzymanie samochodów i sprzętu gaśniczego oraz punktów czerpania wody, dyżury kierowców i w punktach alarmowo-dyspozycyjnych, prowadzenie punktów prognostycznego, konserwacja gaśnic, tablice, dogaszanie pożarów i udział w utrzymaniu lotnisk).