Asset Publisher Asset Publisher

Straż Leśna podsumowała 2022 rok

10 maja w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyła się narada Straży Leśnej podsumowująca efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w 2022 roku.

Podczas corocznej narady omówiono aktualne problemy związane ze szkodnictwem w lesie tj. bezprawnym korzystaniem z lasu, kłusownictwem, kradzieżą i niszczeniem mienia, kradzieżami drewna oraz efektywnością zwalczania szkodnictwa leśnego w skali RDLP.

Naradę otworzył dyrektor Andrzej Matysiak, a poprowadził ją Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu. Następnie efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie RDLP w Radomiu w roku 2022 r. omówili naczelnik Grzegorz Radecki i Hubert Wilczak z Wydziału nadzorującego działalność Straży Leśnej. Naczelnik omówił także funkcjonowanie i modernizację Straży Leśnej. Efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego za 2022 r. w skali Lasów Państwowych oraz kierunki zmian w funkcjonowaniu Straży Leśnej omówił Główny Inspektor Straży Leśnej Tomasz Wisłocki. Ocenę postępowań prowadzonych przez Straż Leśną pod kątem prawnym oraz problemy prawne stwierdzone w trakcie postepowań przybliżył mec. Szymon Zyberyng. Po dyskusji i wystąpieniach zaproszonych gości – w tym nadinsp. dr Jarosław Kalety, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach naradę posumował dyrektor Andrzej Matysiak.

W naradzie uczestniczyli nadleśniczowie oraz komendanci posterunków Straży Leśnej nadleśnictw. Oprócz komendanta świętokrzyskiej policji obecni byli także przedstawiciele radomskiej policji. Podczas narady swoją działalność przedstawiła także firma Maskpol, produkująca sprzęt ochronny dla Wojska i innych służb, w tym Straży Leśnej.

Cykliczne narady to działanie, które wpisuje się w potrzebę wymiany informacji i doświadczeń w ramach współpracy służb. Dzięki temu wzrasta efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego.

Najczęściej popełnianym wykroczeniem w naszej dyrekcji w 2022 roku było bezprawne korzystanie z lasu (blisko 94% przypadków – 3462 wobec 1962 przypadków w roku 2021) tj. niedozwolone wjazdy do lasu (takie pojazdy bardzo często blokują drogi, które powinny być przejezdne w razie potrzeby działania służb ratowniczych lub wykonywania czynności związanych z gospodarką leśną), obłamywanie gałęzi (stroiszu), pozyskiwanie mchu, zaśmiecanie i zanieczyszczanie lasu, puszczanie psa bez smyczy, czy stwarzanie zagrożenia pożarowego. To o 1 500 więcej przypadków niż w 2021 roku, straż leśna wykryła przy tym 2 471 sprawców (o 1 112 więcej niż w 2020 roku).

Analizie poddano lata 2016-2022. Odnotowano także wzrost przypadków kłusownictwa. W 2022 roku zarejestrowano 7 przypadków tego rodzaju szkodnictwa (o 5 więcej niż w roku 2021). Sprawy dotyczyły 6 łosi i 1 dzika i zostały przekazane do organów ścigania.

W roku 2022 odnotowano 26 przypadków kradzieży i zniszczenia mienia (o 8 mniej niż w roku 2021), z czego 12 stanowiły wykroczenia. Większość, bo 25 spraw, przekazano według właściwości do organów ścigania. W 2022 roku w 23 nadleśnictwach RDLP Radom odnotowano ogółem 192 przypadki kradzieży drewna tj. o 32 więcej niż w 2021 r., co daje wzrost ilości przypadków kradzieży o 20% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2022 r. na wniosek Policji prowadzącej postępowania w sprawie kradzieży drewna w lasach niepaństwowych, udzielono pomocy w 153 przypadkach.

Straż Leśna w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Radomiu podejmuje też rocznie kilkaset wspólnych interwencji przeprowadzonych m.in. z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką oraz innymi służbami, zarówno podczas codziennej służby, jak i celowych akcji typu „Majówka”.

Bezpieczeństwo lasu i odwiedzających go ludzi to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Leśnicy nagłaśniają problem łamania przepisów prawa przez różne grupy społeczne i stosują nowe technologie, w tym kamery, monitoring wizyjny, systemy informatyczne, drony i quady. Wszystko po to, by chronić zasoby przyrodnicze i by pobyt w lesie był bezpieczny dla ludzi i dla przyrody.