Asset Publisher Asset Publisher

Studenci posadzili las

30 kwietnia 60 członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów posadziło las w Nadleśnictwie Radom. Wizyta u leśników miała także wymiar edukacyjny – studenci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu o aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Akcję „Studenci sadzą las" zorganizowało Niezależne Zrzeszenie Studentów przy wsparciu Lasów Państwowych. Studenci rozpoczęli majówkę od wspólnego z leśnikami sadzenia lasu w leśnictwie Jedlnia. Na sadzeniu byli obecni: Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej oraz leśnicy z Nadleśnictwa Radom na czele z nadleśniczym Jackiem Karaśkiewiczem.

Studenci posadzili 2,5 tys. dwuletnich sadzonek dębu bezszypułkowego na powierzchni 0,25 ha. Miejsce i termin sadzenia lasu były szczególne. Dokładnie tego samego dnia – 30 kwietnia, ale 78 lat temu w ówczesnym Nadleśnictwie Jedlnia miało miejsce wspólne ze społeczeństwem sadzenie lasu. – Święto Lasu było łącznikiem między leśnikami i społeczeństwem – powiedział Piotr Kacprzak. Podkreślił, że dziś w całej Polsce i regionie radomskim leśnicy wracają do tej tradycji. Przed sadzeniem nadleśniczy przeprowadził szkolenie bhp oraz szczegółowy instruktaż. Przypomniał, że najważniejsze są: odpowiednia wielkość dołka, dostosowana do wielkości systemu korzeniowego, głębokość sadzenia - taka, aby uniknąć zawinięcia korzeni oraz ubicie ziemi wokół sadzonki - aby zlikwidować przerwy powietrzne.

W drugiej części dnia w sali konferencyjnej Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku miało miejsce spotkanie edukacyjne z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich byli: Paweł Sałek – wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Dariusz Bąk oraz Andrzej Kosztowniak – posłowie na Sejm RP, Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki, Artur Michalski oraz Roman Wójcik, zastępcy prezesa NFOŚiGW, prof. Mirosław Luft z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Dariusz Całus z Politechniki Częstochowskiej, a także inne osoby, których działalność związana jest z NZS.

Podczas wystąpienia minister Paweł Sałek podkreślił pozytywny aspekt powrotu do tradycji wspólnego z leśnikami sadzenia lasu oraz wskazał na dobry stan polskich lasów. Lasy to duma Polski na forum międzynarodowym - powiedział. Zachęcił studentów do poszerzania swoich zainteresowań i inwestycji w naukę, wskazując na pozytywny wpływ takiego postępowania na przyszłą działalność zawodową.

Ważną częścią spotkania było wystąpienie Magdaleny Stępińskiej z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Podczas prezentacji „Puszcza jakiej chcemy i puszcza jaką mamy" przybliżyła uczestnikom aktualne problemy związane z sytuacją na terenie Puszczy Białowieskiej. Uświadomiła studentom jaki jest stopień skomplikowania zarządzania terenem objętym tak wieloma formami ochrony przyrody oraz jakie zagrożenia stwarza sytuacja w puszczy. Opowiedziała także o aktualnych działaniach leśników oraz przedstawiła wyniki badań naukowych realizowanych na tym terenie.

Wizyta u radomskich leśników dostarczyła studentom wielu wrażeń, zarówno tych związanych z uczestnictwem w Święcie Lasu, jaki i z możliwością dyskusji nad aktualnymi problemami i wyzwaniami dotyczącymi leśnictwa.