Asset Publisher Asset Publisher

Światowe Dni Młodzieży w Marculach

Leśnicy z Nadleśnictwa Marcule 21 i 25 lipca przyjmowali pielgrzymów ze Światowych Dni Młodzieży, odbywających się w Krakowie.

Podczas dwóch dni Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum odwiedziło 700 pielgrzymów z różnych krajów m.in. Włoch, Białorusi, Ukrainy, Palestyny i Polski. Leśnicy przyjęli i przywitali pielgrzymów darami polskiej ziemi i lasów. Gospodarz nadleśnictwa nadleśniczy Tadeusz Misiak przywitał zgromadzoną młodzież słowami „Witam Was gorąco, to dla mnie zaszczyt gościć młodych ludzi, którzy przybyli do Polski, by spotkać Ojca Świętego Franciszka w Krakowie. Mam nadzieję, że cząstkę Marcul zabierzecie ze sobą do Krakowa."

Wśród wielu atrakcji, jakie czekały na pielgrzymów – m.in. zwiedzanie urokliwego miasteczka Iłża, wzgórza zamkowego i muzeum regionalnego młodzież mogła spędzić miłe chwile na łonie natury w lasach Puszczy Iłżeckiej. Przewodnicy opowiadali i ukazywali piękno polskiej przyrody i świata roślinnego w Ogrodzie Botanicznym znajdującym się w Marculach. Pielgrzymi nie tylko mogli zobaczyć i podziwiać polską przyrodę, ale również poczuć smaki polskiej ziemi i polskich lasów – bardzo chętnie kosztowali potraw regionalnych i darów leśnego runa przy dźwiękach polskich kapel ludowych.

W czasie wizyty pielgrzymów dokonano uroczystego otwarcia Zagrody Edukacyjnej „Nasze Zwierzęta". Nowy obiekt Centrum poświęcony został przez osoby duchowne uczestniczące w ŚDM, m.in. włoskiego arcybiskupa Enrico Solmi z Parmy, biskupa z Ligurii oraz księdza Mamdouh Abu Sa-da z Palestyny. Symbolicznego przecięcia wstęgi wykonanej z jodłowych gałązek dokonali wspólnie z dyrektorem RDLP w Radomiu Andrzejem Matysiakiem, przedstawicielami lokalnych władz i kół łowieckich, którzy byli współorganizatorami Zagrody. Pomysłodawca zagrody podkreślił, że nowy obiekt wpisuje się w przesłanie głoszone przez Świętego Franciszka z Asyżu dotyczące braterstwa stworzeń i pojednania człowieka z przyrodą.

Zagroda Edukacyjna „Nasze Zwierzęta"

Zagroda edukacyjna została utworzona z inicjatywy leśników Nadleśnictwa Marcule, myśliwych kół łowieckich: „Hermes", „Nemrod", „Dzik", i „Zamek" przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Iłży oraz ochotniczej straży pożarnej w Jedlance i Kotlarce. Zagroda obejmuje powierzchnię 1,5 ha i jest podzielona na kwatery, w których prezentowane są zwierzęta występujące w polskich lasach oraz małe zwierzęta hodowane w zagrodach wiejskich. Została utworzona do celów edukacyjnych młodzieży i dzieci odwiedzających Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie mogą nie tylko zobaczyć drzewa i krzewy rosnące w Arboretum, ale również bezpośrednio obserwować zwierzęta. Mieszkańcy zagrody to m.in.: muflony, daniele, koniki polskie, bażanty łowne, zające, kuropatwy, osioł domowy, kozy domowe, kaczki mandarynki, bażanty bananowe i srebrzyste, koza afrykańska, owce qussant - najmniejsza rasa owiec oraz drób ozdobny (kury, kaczki, perlice). Dzięki położonej na środku zwierzyńca platformie widokowej można podziwiać całą zagrodę.

,,Skansen maszyn"

Skansen maszyn powstał w celu zachowania sprzętu stosowanego w gospodarce leśnej i rolnej od połowy XX wieku. Prezentowane urządzenia były wykorzystywane na terenie lasów Puszczy Iłżeckiej oraz ziemi iłżeckiej. Zabytkowy sprzęt przypomina odwiedzającym o tradycji pracy polskiego rolnika i leśnika, którzy wykorzystywali proste urządzenia w codziennej pracy. Skansen Maszyn jest miejscem nauki historii i tradycji dla młodzieży szkolnej.

Jak sami pielgrzymi zauważyli Nadleśnictwo Marcule położone w centrum Puszczy Iłżeckiej jest miejscem niezwykłymi i wyjątkowym, nad którym czuwają św. Franciszek i św. Hubert, jak również śp. bp. Jan Chrapek, który ukochał lasy Puszczy Iłżeckiej gdzie w wolnych chwilach przemierzał leśne dukty a jego pamięć jest żywa poprzez Centrum Edukacji Przyrodniczej, którego jest patronem.