Asset Publisher Asset Publisher

Świętokrzyskie Spotkanie Leśników

Na zaproszenie OO Oblatów z Sanktuarium na Świętym Krzyżu świętokrzyscy i radomscy leśnicy jak co roku przybyli na uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego.

Pierwotny kopiec został usypany spontanicznie przez miejscową ludność w 1861 roku, na wieść o śmierci księcia Czartoryskiego. Mógł mieć ok. 70 stóp wysokości, ale nie zachowały się dokładne zapiski na ten temat. Został poświęcony podczas odpustu Ku Czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego, dokładnie 160 lat temu. Jednak wkrótce został zburzony przez Rosjan. Został odbudowany m.in. dzięki wsparciu finansowym nadleśnictw RDLP w Radomiu.Tegoroczne uroczystości odpustowe poprzedzono ceremonią poświęcenia pamiątkowej tablicy upamiętniającej kapelanów wojskowych zamordowanych w Katyniu, przy której wartę honorową sprawowali członkowie grupy reprezentacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Następnie odbyła się msza święta, którą celebrował JE ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Uroczysta liturgia przebiegała z udziałem pocztu sztandarowego radomskiej dyrekcji oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni pielgrzymi, a także parlamentarzyści, samorządowcy, żołnierze, policjanci oraz leśnicy na czele z Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych oraz Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu. Wielu leśników przybyło wraz z rodzinami, obecni byli też nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw.

Po zakończonej liturgii pielgrzymi wraz z asystą liturgiczną udali się na błonia, aby poświęcić pomnik – Kopiec Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Pielgrzymom towarzyszyła orkiestra wojskowa. Na tą okoliczność odczytano list Prezydenta RP Andrzej Dudy, który objął to wydarzenie Patronatem Honorowym. Podziękował w nim m.in. za pielęgnowanie i promowanie obywatelskich i patriotycznych postaw. Następnie poświęcono odbudowany kopiec, złożono kwiaty i odegrano hymn państwowy.

Była to 6. pielgrzymka leśników na Święty Krzyż, która odbywa się w ramach trwającego Tygodniowego Odpustu ku czci Podwyższenia drzewa Krzyża Świętego.