Asset Publisher Asset Publisher

Święty Franciszek – patron leśników

4 października leśnicy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej wspominali swojego patrona – św. Franciszka z Asyżu. Ten wyjątkowy święty miał podziw i szacunek do wszelkiego stworzenia połączony z odpowiedzialnością za dar stworzenia wynikającą z wielkiej miłości, współczucia i pokory.

W konferencji „Święty Franciszek z Asyżu – patron leśników i przyrodników” wzięli udział pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Radomiu oraz przedstawiciele bliskich leśnikom instytucji i organizacji związanych z lasami, ochroną środowiska, a także księża, duszpasterze leśników oraz ojcowie Franciszkanie.

Wydarzenie rozpoczął przemarsz z siedziby Nadleśnictwa Skarżysko na teren Bazyliki Matki Bożej Ostrobramskiej z figurą św. Franciszka z Asyżu wyrzeźbioną z drewna dębowego. Towarzyszyła im Miejska Orkiestra Dęta działająca przy Szydłowieckim Domu Kultury oraz poczty sztandarowe RDLP, nadleśnictw i związków zawodowych.

W bazylice zgromadzonych przywitał kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej ks. prał. dr Jerzy Karbownik. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu bernardyna o. Stanisława Górki: „Św. Franciszek z Asyżu – miłośnik całego stworzenia i pośrednik między Panem Bogiem a stworzeniem”.

Mszę świętą w Bazylice Matki Bożej Ostrobramskiej w intencji leśników celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Podczas kazania przypomniał, że sprawiedliwość jest cechą człowieka (…) oznacza również zasadę moralną, która obowiązuje w środowisku ludzi uczciwych, ludzi sumienia – powiedział biskup nawiązując tym samym do postawy św. Franciszka.

Po celebracji eucharystycznej odczytany został list od dr. inż. Jacka Sagana, dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska – W dniu patrona tych wszystkich, którzy służą przyrodzie, pragnę podziękować leśnikom za ich trudną codzienną służbę Ojczyźnie i oddanie na rzecz polskiej przyrody, a szczególnie polskich lasów – napisał w liście skierowanym do dr. inż. Andrzeja Matysiaka, dyrektora RDLP w Radomiu.

Konferencja zorganizowana została po raz czwarty w związku ze wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych na terenie RDLP w Radomiu, kiedy to przypada dzień wspomnienia tego szczególnego patrona leśników i przyrodników.

Uroczystość zakończono wręczeniem pamiątkowego odznaczenia za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Wojciechowi Bombie, nadleśniczemu Nadleśnictwa Barycz, Zbigniewowi Mleczko, nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik, Andrzejowi Kasicy, nadleśniczemu  Nadleśnictwa Jędrzejów, Robertowi Płaskiemu, nadleśniczemu Nadleśnictwa Kielce, Tomaszowi Sotowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Kozienice, Krzysztofowi Karstowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Łagów, Andrzejowi Wójciakowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Pińczów, Jerzemu Jackowi Karaśkiewiczowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Radom, Mateuszowi Garbaczowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, Adamowi Luberze nadleśniczemu Nadleśnictwa Staszów, Sławomirowi Nydze, nadleśniczemu Nadleśnictwa Stąporków, Arturowi Ratusznikowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Włoszczowa.