Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie Grupy Reprezentacyjnej Służby Leśnej z asysty honorowej i musztry

Grupa trzydziestu leśników tworzących Grupę Reprezentacyjną Służby Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu została przeszkolona w zakresie asysty honorowej i musztry przez 62. Batalion Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W ramach działania Lasów Państwowych funkcjonują grupy reprezentacyjne Służby Leśnej. Grupy mają formułę pocztu sztandarowego lub flagowego, a także pododdziału honorowego. Ich obecność jest ważnym elementem uroczystości państwowych, patriotycznych oraz patriotyczno-religijnych. Funkcjonowanie grup jest szczególnie istotne dla kształtowania i utrwalania kultury narodowej zgodnie z polską tradycją, zwyczajami związanymi z leśnictwem i noszeniem munduru leśnego. Grupy stale podlegają szkoleniom, aby należycie reprezentować Lasy Państwowe podczas uroczystości i innych wydarzeń.

Dwudniowe szkolenie z zakresu „Asysty honorowej i musztry” odbyło się w czerwcu w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku.

Organizatorem szkolenia był Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu, który koordynuje działania grupy reprezentacyjnej SL RDLP w Radomiu. Instruktaż oraz ćwiczenia przeprowadził st. chor. Krzysztof Komsta instruktor z Dowództwa 62. Batalionu Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przy udziale szer. Joanny Maj oraz mł. chor. Mariusza Marszałka.

Szkolenia z zakresu asysty honorowej i musztry są przeprowadzane cyklicznie na podstawie Porozumienia o współpracy pomiędzy 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej, a RDLP w Radomiu podpisanego 13 września 2022 r. przez płk Witolda Bubaka, dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady OT i Andrzeja Matysiaka, dyrektora RDLP w Radomiu.

Szkolenie obejmowało:
- musztrę indywidualną – postawa zasadnicza i swobodna, zwroty w miejscu, marsz krokiem defiladowym i zwykłym;
- musztrę zespołową – szereg, dwuszereg, kolumny, trójkowa, czwórkowa;
- chwyty sztandarem – postawa zasadnicza, postawa swobodna „na ramię”, „prezentuj”, „na prawo patrz”, „salutowanie”;
- formowanie i zadania pocztów sztandarowych;
- zachowanie pocztów sztandarowych podczas uroczystości – msza święta, pielgrzymka, składanie kwiatów i wieńców, odsłanianie tablic i pomników.

Dzięki szczególnemu zaangażowaniu oraz profesjonalnemu podejściu prowadzących szkolenie, uczestnicy nabyli istotną wiedzę i umiejętności do wykorzystania podczas uroczystości państwowych, patriotycznych oraz patriotyczno-religijnych.

Grupa reprezentacyjna RDLP w Radomiu miała możliwość wykorzystania nabytych podczas szkolenia umiejętności podczas uroczystości centralnych Obchodów Dnia Leśnika połączonych z inauguracją obchodów 100-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, która odbyła się 12 lipca w Starym Sączu. Było to ważne dla leśników wydarzenie, podczas którego wspominany byt święty Jan Gwalbert, patron wszystkich ludzi lasu. Uroczystość została poprowadzona zgodnie z Ceremoniałem Lasów Państwowych, który ma za zadanie łączenia trudu i misji codziennej służby dla ojczystych lasów, z podniosłymi i uroczystymi momentami w życiu, z tradycją i historią polskiego leśnictwa.

Dziękujemy 62. Batalionowi Lekkiej Piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej za profesjonalizm podczas przeprowadzania szkolenia oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, motywację oraz dyscyplinę.