Asset Publisher Asset Publisher

Technikum Leśne w Zagnańsku najlepsze w woj. świętokrzyskim

Po raz trzeci Technikum Leśne w Zagnańsku zostało uznane za najlepsze w woj. świętokrzyskim w ogólnopolskim rankingu techników 2017, organizowanym przez Perspektywy.

Zgodnie z postanowieniami Kapituły, wszystkie technika z całej Polski, w tym nasze zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz komitetów głównych olimpiad.

10 stycznia w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zarząd Samorządu Uczniowskiego Technikum Leśnego podczas uroczystej gali odebrał po raz trzeci zaszczytny tytuł najlepszego technikum woj. świętokrzyskiego. W wydarzeniu brali udział rektorzy wyższych uczelni z całej Polski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyńska, dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska.

Dla nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pozostałych pracowników jest to ogromny sukces. Osiągnięcie takiego sukcesu jest możliwe dzięki poczuciu odpowiedzialności nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców, a także dzięki chęci uczenia się i zdobywania wiedzy oraz realizacji swoich pasji i zainteresowań.

***

Technikum Leśne w Zagnańsku położone jest na terenie RDLP w Radomiu, Nadleśnictwa Zagnańsk. Uczniowie odbywają tu zajęcia dotyczącej praktycznej nauki zawodu. Technikum jest jednym z 11, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska.