Asset Publisher Asset Publisher

Testy sprawnościowe kandydatów do Straży Leśnej

11 lutego po raz pierwszy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oceniano sprawność fizyczną kandydatów do Straży Leśnej. Jest to służba wymagająca sprawności i w związku z tym oprócz predyspozycji psychologicznych i kompetencyjnych trzeba przejść testy sprawnościowe.

Testy odbyły się na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka pod czujnym okiem nadleśniczego – karateki Mateusza Garbacza. Do egzaminu przystąpiły cztery osoby: trzech mężczyzn i jedna kobieta.

Testy polegały na wykonaniu czterech prób sprawnościowych z zakresu badania siły, zwinności i koordynacji ruchowej, wytrzymałości i siły mięśni. Próby dotyczyły rzutu piłką lekarską 3 kg w przód zza głowy, biegu ze zmianami kierunków, tzw. „koperta”, bieg na dystansie 600 m oraz pompki. Wyniki z uzyskanych prób oceniane były w zależności od wieku i płci kandydata oraz punktowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach prawnych Lasów Państwowych.

Wszyscy, którzy przestąpili do testu zaliczyli go z wynikiem pozytywnym