Asset Publisher Asset Publisher

Turniej wiedzy pożarniczej

25 marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku odbyły się eliminacje powiatowe 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom" oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce prewencji przeciwpożarowej. W organizację wydarzenia włączyli się leśnicy.

Tegoroczne eliminacje były szczególne – tym razem była to 40. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom" oraz 50. rocznica Olimpiady Wiedzy Pożarniczej organizowanej w Radomiu.

Po raz pierwszy turniej odbył się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku na terenie Nadleśnictwa Radom. W pierwszej części miały miejsce eliminacje pisemne, a następnie uczestnicy odpowiadali na pytania przed publicznością i komisją, w skład której wchodzili strażacy i leśnicy.

Jubileuszowy charakter wydarzenia został podkreślony przez występ zespołu wokalnego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przytyka. Kolejnym elementem był tort z okazji 50. Radomskiej Olimpiady Wiedzy Pożarniczej.

Wzruszającym akcentem było wręczenie przez Rafała Rajkowskiego, wicemarszałka Województwa Mazowieckiego medalu pamiątkowego „Pro Memoria" dla druha seniora Mariana Kuderskiego, jednego z inicjatorów radomskiej olimpiady. Odbierając wyróżnienie podkreślił: - Strażakiem nie bywa się od czasu do czasu, okazjonalnie, lecz strażakiem się jest, człowiek się nim rodzi.

Leśnicy w ramach współorganizacji pomogli w opracowaniu pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów. Dotyczyły one m.in. kategorii zagrożenia i stopnia zagrożenia lasów, dokumentów w ochronie przeciwpożarowej lasów, sposobów gaszenia pożarów, a także rozpoznawania sprzętu ratowniczego oraz praktycznych zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym.

Leśnicy zapewnili miejsce przeprowadzenia eliminacji oraz ufundowali nagrody w turnieju i konkursie plastycznym. Wręczyli je zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu Piotr Kacprzak oraz starszy specjalista ds. ppoż. Barbara Iwańska.

Turniej został zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego w Radomiu we współpracy z RDLP w Radomiu i Nadleśnictwem Radom pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Radomskiego i Prezydenta Miasta Radomia. Leśnicy wspierają także organizację powiatowego turnieju w Szydłowcu oraz wojewódzkich eliminacji w Kielcach. Jest to jedna z wielu form współpracy z OSP i PSP. Jej efektem jest upowszechnianie wiedzy na tematy ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wśród dzieci i młodzieży.