Asset Publisher Asset Publisher

Turniej wiedzy pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom"

12 marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku odbędą się eliminacje powiatowe 45. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". W organizację wydarzenia włączyli się leśnicy.

Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zapobieganiu pożarom, w tym informowanie o roli lasów oraz bezwzględnej konieczności ich ochrony przed zagrożeniem pożarami jest bardzo istotne, dlatego RDLP w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Radom po raz kolejny włączyła się w współorganizację turnieju dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w trzech kategoriach wiekowych. Turniej odbędzie się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku na terenie Nadleśnictwa Radom.

Leśnicy w ramach współorganizacji pomogli w opracowaniu pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów. Dotyczyły one m.in. kategorii zagrożenia i stopnia zagrożenia lasów, dokumentów w ochronie przeciwpożarowej lasów, sposobów gaszenia pożarów, a także rozpoznawania sprzętu ratowniczego oraz praktycznych zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym.

Leśnicy zapewnili miejsce przeprowadzenia eliminacji, posiłek, a także ufundowali nagrody w turnieju.

Organizatorem turnieju jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego w Radomiu we współpracy z RDLP w Radomiu i Nadleśnictwem Radom pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego.

Takie wydarzenia są jedną z wielu form współpracy leśników z OSP i PSP. Jej efektem jest upowszechnianie wiedzy na tematy ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wśród dzieci i młodzieży.