Asset Publisher Asset Publisher

Upamiętnienie przy Gajówce Rawicz

26 października w miejscu pamięci przy byłej gajówce Rawicz na terenie Nadleśnictwa Przysucha odbyło się upamiętnienie 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 140-lecia RDLP w Radomiu oraz 75-lecia utworzenia Nadleśnictwa Przysucha. Okolice gajówki Rawicz to ważne miejsce dla lokalnej społeczności w wymiarze nie tylko przyrodniczym, ale i historycznym.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Przysusze, którą odprawił ks. proboszcz Sławomir Gregorczyk oraz ks. Kazimierz Kurk z Mariówki. Następnie Czesław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha podziękował obecnym za przybycie. – Dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami, mimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. Tradycją naszego nadleśnictwa w tych dniach są obchody Dnia Leśnika, ale rok 2020 jest rokiem ważnych i niezwykłych rocznic w historii naszego kraju, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radomiu oraz Nadleśnictwa Przysucha. Przypomniał również o celu i szczególnym wymiarze spotkania związanymi ze 100-leciem Cudu nad Wisłą: – Polscy leśnicy w poczuciu odpowiedzialności za wolność, ale też ze względu na głębokie poczucie patriotyzmu, czego wielokrotnie dawali wyraz byli uczestnikami wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r., Bitwy Warszawskiej, walcząc na froncie, ale także jako cisi bohaterowie udzielali pomocy i schronienia powracającym żołnierzom. Dzisiejszą uroczystością pragniemy upamiętnić 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz pracowników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, mieszkańców powiatu przysuskiego, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, licznie zaciągając się do wojska, wychodząc naprzeciw apelowi Józefa Piłsudskiego o powszechnej mobilizacji. My współcześni leśnicy jako potomkowie i spadkobiercy otrzymanego dziedzictwa pamiętamy i dbamy o lasy jako wspólne narodowe dobro. Staramy się pielęgnować z wiarą i pasją pamięć o tych, którzy przez lata przyczyniali się do jego pomnażania i rozwoju, dbając o miejsca pamięci związane z historią polskiego narodu. Dzisiaj wdzięczną pamięcią wracamy również do wszystkich tych osób, które ciężką pracą tworzyły dorobek nadleśnictwa. Dziękujemy im za dokonania na polu ochrony przyrody i mądrej gospodarki leśnej.

Następnie na pamiątkę tych wydarzeń odsłonięto i poświęcono krzyż rocznicowy, który wzniesiony został przez leśników w hołdzie Bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w roku jubileuszu 140-lecia utworzenia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Jest to forma upamiętnienia setnej rocznicy Victorii Warszawskiej, gdzie ramię w ramię Polacy stanęli na drodze bolszewizmu i skutecznie obronili odradzającą się po ponad stu latach zniewolenia państwowość.

Lokalizacja krzyża nie jest przypadkowa. Gajówka Rawicz to jedno z miejsc przystankowych przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Rawicz” na terenie Nadleśnictwa Przysucha. Jest ono ważne dla lokalnej społeczności. W miejscu tym znajdowała się kiedyś stara drewniana gajówka. W czasie II wojny światowej została spalona przez żołnierzy niemieckich. W okresie wojny było to następstwem tragicznych wydarzeń z 1943 roku. W miejscu tym z rąk niemieckich żandarmów zginęło 12-tu kwaterujących w gajówce partyzantów z niewielkiego oddziału Armii Krajowej, w części rekrutujących się z żołnierzy mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Miejsce śmierci partyzantów oraz ich nazwiska upamiętnia znajdująca się w sąsiedztwie tablica, którą w 1993 roku ufundowali mieszkańcy Przysuchy i okolic.

W kameralnym ze względu na pandemię koronawirusa spotkaniu udział wzięli Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, Czesław Korycki, nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych KP PSP w Przysusze i Szydłowcu i ZHP Hufiec Przysucha. Na zakończenie wydarzenia złożono kwiaty pod krzyżem oraz zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym partyzantów.

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe RDLP w Radomiu oraz Światowego Związku AK Koło Przysucha.