Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystość patriotyczna: ,,W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Ziemi Przysuskiej’’

"Tu jest Polska" - to słowa, które na długo pozostaną w pamięci i w sercach uczestników uroczystości patriotycznej poświęconej żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Ziemi Przysuskiej, ale także całej naszej Ojczyzny, która odbyła się 25 września 2022 roku w Nadleśnictwie Przysucha na terenie leśnictwa Rawicz przy dawnej gajówce, w przeddzień rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Starostwa Przysuskiego, Nadleśnictwa Przysucha, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Przysucha oraz Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala.
Honorowy Patronat nad uroczystością objął Stanisław Karczewski Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zaproszonych gości przybyłych na uroczystość byli: Dariusz Bąk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Kilianek, Wicestarosta Przysuski, Piotr Kacprzak, Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu wraz z leśnikami: Sławomirem Nygą, Nadleśniczym Nadleśnictwa Stąporków, Mariuszem Wertka, Nadleśniczym Nadleśnictwa Grójec, delegacją Nadleśnictwa Zwoleń oraz pracownikami Nadleśnictwa Przysucha. Ponadto udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Kazimierzem Teperskim i Jerzym Kaczkowskim na czele, poczty sztandarowe, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń i zakładów pracy oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu przysuskiego.
Główna część obchodów rozpoczęła się od rozprowadzenia warty na posterunek honorowy, wciągnięcia flagi państwowej na maszt, odśpiewania hymnu i przyjęcia meldunku przez pułkownika Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala Mirosława Pierzchałę. Meldunek złożyli: st. chorąży szt. rezerwy Krzysztof Koselski oraz dowódca pododdziału konnego ppor. Marek Maciągowski.

Część wojskową wydarzenia z ramienia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Przysucha poprowadził st. chorąży szt. rezerwy Krzysztof Koselski.

Po zakończeniu części wojskowej odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji Żołnierzy Armii Krajowej, której przewodniczył przybyły z Częstochowy ks. gen. Stanisław Rospondek. W koncelebrze uczestniczył proboszcz Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze ks. dr Sławomir Adamczyk.

W kazaniu skierowanym do uczestników, ks. generał podkreślił, że siła narodu, potęga państwa opierała się na wartościach, które przyświecały żołnierzom Armii Krajowej. Przechowywanie i kultywowanie tych wartości, jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna jest obowiązkiem współcześnie żyjących. Na podstawie doświadczeń minionych pokoleń należy przygotowywać młodych ludzi do pełnienia ról społecznych w sposób godny i uczciwy. Zwrócił się także do pracowników Lasów Państwowych, akcentując ich rolę, jaką pełnili w czasach trudnych i niebezpiecznych dla Polski. Podkreślił, że bogate w roślinność polskie lasy tworzą piękną przyrodę, ale przez dziesięciolecia były też bezpiecznym schronieniem dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebowali.
Po zakończeniu mszy świętej głos zabrał przysuszanin Pan Edward  Pawlik, który zaprezentował fragmenty własnej twórczości poetyckiej pt.: ,,Żołnierzom Armii Krajowej’’.

Następnie krótki rys historyczny działań żołnierzy na ziemi przysuskiej przybliżył Stanisław Faber Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Przysucha.

W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście Stanisław Karczewski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP oraz Marek Kilianek Wicestarosta Przysuski.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy w miejscu pamięci przez poszczególne delegacje, odebraniem meldunku o zakończeniu uroczystości przez pułk. Mirosława Pierzchałę oraz defiladą ułanów pod przewodnictwem por. Mariusza Komorowskiego Prezesa Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala.
Podczas uroczystości, za zasługi w szerzeniu wartości patriotycznych wiceprezes Okręgu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jerzy Kaczkowski wręczył wyróżnienia członkom ŚZŻ AK Koło Przysucha.

Całość wydarzenia uświetnił koncert chóru nauczycielskiego ,,Canto”, który również poprowadził oprawę muzyczną mszy świętej.

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym, którzy swoją obecnością zaszczycili i uświetnili uroczystość.