Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości rocznicowe z udziałem leśników

We wrześniu leśnicy wzięli udział w trzech radomskich uroczystościach związanych z obchodami upamiętniającymi ważne wydarzenia związane z II wojną światową. Lasy Państwowe włączyły się także w kampanię #BezPrzedawNIEnia.

1 września przypadła 83. rocznica wybuchu II wojny światowej i ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę. W Radomiu uroczystości odbyły się na placu przed kościołem garnizonowym przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wzięli w nich udział przedstawiciele RDLP w Radomiu z zastępcą dyrektora RDLP w Radomiu Markiem Szarym na czele oraz leśnicy z nadleśnictw Kozienice i Radom. Honory asysty, wśród innych pocztów sztandarowych, pełnił poczet sztandarowy naszej dyrekcji.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele garnizonowym w intencji poległych w czasie II wojny światowej. Następnie na placu przed kościołem odbył się Apel Poległych. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

9 września obchodziliśmy 77. rocznicę odbicia radomskiego więzienia i uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy AK. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele naszej dyrekcji z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem i jego zastępcą Markiem Szarym na czele oraz delegacje z nadleśnictw Skarżysko, Starachowice i Marcule, a także poczet sztandarowy z Nadleśnictwa Przysucha.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy, którzy uczestniczyli w akcji odbicia radomskiego więzienia 9 września 1945 r. Następnie w kościele garnizonowym odprawiona została msza św. pod przewodnictwem biskupa radomskiego Marka Solarczyka.

Potem pod pomnikiem Armii Krajowej odbyła się dalsza część uroczystości. Po okolicznościowych przemówieniach wręczone zostały medale 80-lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, przyznawane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz kolega Paweł Roguś – naczelnik Wydziału Administracji RDLP w Radomiu.

Po wręczeniu odznaczeń odegrany został hymn narodowy, odbył się apel pamięci i oddana została salwa honorowa. Na zakończenie, pod pomnikiem Armii Krajowej złożone zostały wiązanki kwiatów. W imieniu naszej dyrekcji wiązankę złożyli dyrektor Andrzej Matysiak, jego zastępca Marek Szary oraz Paweł Roguś i Adrian Bąk. Wiązankę kwiatów złożyli także przedstawiciele nadleśnictw Skarżysko, Starachowice i Marcule.

17 września przypadła 83. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Uroczystości odbyły się na cmentarzu komunalnym przy ul. Limanowskiego przy pomniku zamordowanych przez NKWD oraz przy pomniku w hołdzie więźniom politycznym okresu stalinowskiego i Sybirakom. RDLP w Radomiu reprezentowali leśnicy z Nadleśnictwa Dobieszyn.

Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku Dowódcy Garnizonu. Następnie został odegrany hymn państwowy i odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Po nich odczytany został Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa. Na zakończenie uczestnicy złożyli pod pomnikami kwiaty i zapalili znicze.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu włączyła się także w kampanię #BezPrzedawNIEnia. Kampania została przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z rocznicami wybuchu II wojny światowej (1 września) oraz sowieckiej agresji na Polskę (17 września) i miała na celu przypomnieć zbrodnie hitlerowskie i sowieckie na terenie Państwa Polskiego. W związku z tym w dniach od 1 do 17 września na naszym profilu facebookowym prezentowaliśmy informacje na tematy związane z II wojną światową i udziałem leśników w tych wydarzeniach, oznaczając posty hasztagiem #BezPrzedawNIEnia.

*

Walki na terenie RDLP w Radomiu toczyły się już od 1 września, kiedy wojska niemieckie wkroczyły na teren Polski. Najcięższe boje miały miejsce w dniach od 5 do 10 września, kiedy Niemcy próbowali przełamać obronę wojska polskiego na liniach Kielce – Radom i Kielce – Daleszyce – Bodzentyn i dostać się do Warszawy. Walki toczyły się praktycznie na całym terenie naszej dyrekcji, nie tylko w miastach i wsiach, ale też w lasach. Po 10 września, po bohaterskiej obronie, walczące na naszym terenie oddziały zaczęły wycofywać się na wschód, za Wisłę.

Leśnicy i pracownicy ówczesnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu czynnie włączyli się w obronę Ojczyzny. Walczyli z bronią w ręku, udostępniali swoje gajówki i leśniczówki na kwatery dla walczących żołnierzy, pomagali w poruszaniu się po leśnych terenach. Niektórzy za obronę swojego kraju zapłacili najwyższą cenę.

Oto tylko niektórzy z nich:

gajowy Stanisław Adamiec z Leśnictwa Chinów w Nadleśnictwie Kozienice – po kampanii wrześniowej nie powrócił do domu, prawdopodobnie zginął w walce, a miejsce jego pochówku nie jest znane;

leśniczy Wacław Biedrzycki z Leśnictwa Szałas w Nadleśnictwie Bliżyn – brał udział w kampanii wrześniowej, w październiku powrócił do pracy w leśnictwie, rozstrzelany w 1940 r. wraz z żoną za współpracę z oddziałem „Hubala”;

referendarz Wojciech Grabiński – pracownik DLP w Radomiu, zginął w kampanii wrześniowej; W walce obronnej we wrześniu 1939 r. na naszym terenie zginęło wielu polskich żołnierzy.

inż. leśnik Michał Józef-Frank – pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, po udziale w kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej, więzień obozu sowieckiego w Kozielsku, zamordowany w 1940 r. w Katyniu;

Jan Dunin-Markiewicz – były dyrektor DLP w Radomiu, wybuch wojny zastał go we Lwowie, gdzie pełnił funkcję dyrektora tamtejszej DLP, aresztowany przez Sowietów w lutym 1940 r. i wywieziony w głąb ZSRR, nigdy nie odnaleziony

referendarz Józef Jankiewicz, pracownik DLP w Radomiu, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu w 1940 r.

Czas wojny 1939-1945 przyniósł duże straty wśród leśników i zniszczenia lasów. W okresie okupacji na terenie radomskiej dyrekcji w różnych okolicznościach zginęło ponad 300 leśników, było to 20% stanu osobowego sprzed wojny. Wycięto około 10 mln m³ drewna, pozostawiono kilkanaście tysięcy hektarów nieodnowionych powierzchni leśnych.